Dbamy o środowisko

Nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów!

Eko _1

Korzystanie z urządzeń zawierających baterie i akumulatory obliguje Nas, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, do dbania o środowisko.

Negatywny wpływ zużytych baterii i akumulatorów na Nasze środowisko naturalne, wymaga od Nas świadomego postępowania, przestrzegania zasad recyklingu i składowania zużytych materiałów. Brak przestrzegania tych zasad powoduje olbrzymie szkody, zarówno w biosferze, jak również dla Naszego zdrowia.

Eko _2Należy pamiętać o tym, ile metali ciężkich i substancji toksycznych znajduje się w bateriach i akumulatorach. Między innymi są to: żelazo, cynk, grafit, rtęć, miedź, nikiel, kadm, lit, wodorotlenek potasu. Oprócz tego baterie zawierają szkło, smołę, krzemionkę, papier, folię, wodór.

Zagrożenie zdrowotne dla Nas, to nie tylko metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, ale również używane kwasy i zasady wchodzące w skład elektrolitu, mające właściwości żrące i korozyjne. Pamiętajmy, że jedna bateria typu „paluszek” zanieczyści trwale jeden metr sześcienny ziemi, a jedna bateria do zegarka elektronicznego, która zawiera srebro, skutecznie skazi od 5000 do 50000 litrów wody pitnej.

Dlatego należy pamiętać, że mamy możliwość i obowiązek oddać tego typu odpady w każdej firmie, sklepie, które zajmują się sprzedażą sprzętu zawierającego akumulatory i baterie.

Eko _3 

Pamiętajmy!!! 

Jeżeli na zakupionym przez Was artykule znajduje się taki znaczek:

Eko _4oznacza to, że po zakończeniu eksploatacji danego urządzenia, zawierającego baterie bądź akumulatory, nie można go wyrzucać ze zwykłymi odpadami komunalnymi, ale przynieść do sklepu, firmy, skąd zostaną przekazane do profesjonalnej utylizacji.

Pamiętajmy również, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwykle zawiera również zużyte baterie i akumulatory, które także powinny być wyjęte z urządzeń, segregowane i przekazane do punktu zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem baterii bądź akumulatora, urządzenie należy dostarczyć do punktu serwisowego, naszego sklepu, bądź punktu zbiórki surowców wtórnych, gdzie przeszkolone osoby pomogą je usunąć w bezpieczny dla środowiska sposób.

 

Powrót