Dlaczego należy leczyć zęby kanałowo

Kiedy sostować leczenie kanałowe, jakie to niesie korzyści i jakie alternatywy ma pacjent.

Leczenie kanałowe jest konieczne, gdy "zwykłe" leczenie zachowawcze nie powiodło się lub pacjent zbyt długo zwlekał z wizytą u stomatologa. Komplikacjami wmagającymi ingerencji endodonty są między innymi nieodwracalne zapalenia miazgi, okołowierzchołkowe zapalenia tkanek (zmiany okołowierzchołkowe, ziarniaki, torbiele) czy uszkodzenia miazgi na skutek urazów. W tych sytuacjach wypełnienie systemu korzeniowego zęba pozwala na zachowanie zęba, a jedyną alternatywą jest ekstrakcja.

Leczenie _kanalowe1Wielu pacjentów bagatelizuje problemy i zamiast podjąć leczenie, po prostu usuwa ząb. Tymczasem usunięty ząb to nie tylko kwestia kosmetyczna, ale również inne uciążliwe i niekiedy poważne komplikacje. Do problemów spowodowanych usunięciem zęba zaliczamy:

Punktutrudnienia w przeżuwaniu pokarmów
Punktzaburzenia wymowy
Punktzaburzenia układu pozostałych zębów w łuku zębowym
Punktzanik kości i związana z tym utrata owalu twarzy

Uniknięcie tych komplikacji po ekstrakcji jest możliwe jedynie dzięki zastosowaniu leczenia implantoprotetycznego, które jest bardziej inwazyjne oraz kosztowne.
Tymczasem, prawidłowo przeleczony endodontycznie ząb z dokładnie wypełnionymi kanałami daje możliwość zachowania zęba i jego odbudowy w zależności od potrzeb pacjenta. Można odbudować koronę zęba z materiałów kompozytowych lub, jeśli korona jest zniszczona, wykonać wkład koronowo-korzeniowy, a na nim koronę protetyczną.

 

Powrót