O Cad/Cam

Czym jest technologia CAD/CAM i jakie jest jej zastosowanie w protetyce.

Technologia CAD/CAM stwarza możliwość wytworzenia prac protetycznych z niespotykaną dotąd precyzją, pozwalającą zachować optymalną wielkość szczeliny brzeżnej. Systemy CAD/CAM pozwalają na pracę z wykorzystaniem materiałów takich jak, np. tlenek cyrkonu, tytan, stopy innych metali, tlenek glinu czy materiały kompozytowe. Przeprowadzono wiele badań klinicznych, które dowiodły wysoką trwałość i wytrzymałość uzupełnień wykonanych przy użyciu systemów CAD/CAM.

Laboratorium _protetyczne _1Wykorzystanie w laboratorium protetycznym nowoczesnych technologii tworzy interesującą alternatywę dla mniej precyzyjnych i bardziej pracochłonnych technik tradycyjnych. CAD - skrót od angielskiego „Computer Aided Design” – oznacza komputerowo wspomagane projektowanie. CAM - akronim od słów „Computer Aided Manufacturing” – oznacza komputerowo wspomagane wykonanie projektu.

Korzyści z zastosowania systemu CAD/CAM.

1.  Obróbka frezarska zapewnia wysoką precyzję wykonywanych prac protetycznych,
2. Możliwość dokładnego dostosowania uzupełnienia do opracowanego filaru,
3. Wykonane tą metodą prace protetyczne są trwalsze i bardziej stabilne kolorystycznie; odbudowy można zacementować w sposób tradycyjny lub adhezyjnie
4.  Praca z obrazem na monitorze komputera umożliwia oglądanie projektu z każdej strony i zmianę perspektywy.
Programy typu CAD pozwalają na manipulację projektem, np.: obracanie, powiększanie, odwzorowanie powierzchni żującej czy zmianę głębokości bruzd i wysokości guzków. Ponadto przez uzależnienie poszczególnych parametrów od siebie możliwe jest skrócenie czasu pracy, ponieważ po zmianie jednej wartości pozostałe zmieniają się automatycznie.

Powrót