Szkolenie - Formularz

Wypełnij poniższy formularz, aby dokonać zgłoszenia na szkolenie: Bypass like a Boss w dniu 26-27 wrze��nia.

Bypass like a Boss (26-27 wrze��nia)
* Nazwisko:
* Imię:
* NIP:
* Telefon:
* E-mail:
* Przepisz hasło z obrazka:

* Decydując się na udział w wydarzeniu, Uczesnik oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kawarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
** Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego formularza i zweryfikowaniu dostępności wolnych miejsc skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rejestracji.
*** Organizator zbiera i przetwarza jedynie te dane osobowe, które są potrzebne do prawidłowego realizowania świadczonych usług.

Powrót