Accuitomo 3D FPD

Producent Morita
Przejdź do sklepu

Nowy wymiar cyfrowej rejestracji obrazów. Urządzenie 3D Accuitomo FPD umożliwia otrzymywanie zdjęć o nieosiągalnej dotychczas precyzji odwzorowania szczegółów. Najnowsza generacja czujników rentgenowskich i płaskich detektorów obrazu zapewnia odwzorowanie szczegółów podczas diagnostyki twardych oraz miękkich tkanek obszaru szczękowo-twarzowego w sposób dotychczas nieosiągalny.

Efekty wyjątkowo wysokiej dynamiki obrazu, technika tomografii objętościowej oraz szczególne rozwiązania zastosowane w urządzeniu 3D Accuitomo FPD - zapewniają wyjątkowo wysoki kontrast i wyraziste zdjęcia tkanek miękkich i twardych struktur kostnych. Trójwymiarowe zdjęcia radiologiczne, wykonywane przy użyciu minimalnej efektywnej dawki promieniowania zapewniają lepszą diagnostykę i kontrolę przebiegu leczenia w implantologii, endodoncji, chirurgii szczękowo-twarzowej oraz w laryngologii. Accuitomo FPD jest również korzystnym rozwiązaniem dla pracowni rentgenowskiej.

Ustawianie pacjenta do wykonania zdjęcia 3D jest łatwe, szybkie i wygodne, porównywalne z wykonywaniem zdjęcia panoramicznego. Podczas ekspozycji 3D pacjent zajmuje pozycję siedzącą. Niezależnie od tego, jaki format zdjęcia wybierzemy: 40 x 40mm czy 170 x 120mm, zdjęcia zachowują taką samą wysoką rozdzielczość bez utraty ostrości. Większy rozmiar obrazu jest szczególnie przydatny, na przykład w przypadku terapii implantologicznej, zmian okołowierzchołkowych, zdjęć stawów skroniowo-żuchwowych lub zębów zatrzymanych.

Accuitomo _3d _5

Większy obszar przedstawiony na zdjęciu przy zachowanej wysokiej rozdzielczości.
Zwiększenie obszaru przedstawianego na zdjęciu do wymiarów 170 x 120mm, nie oznacza pogorszenia jakości zdjęcia. Utrzymana jest wysoka rozdzielczość (> 2,0 lp/mm), nie zmieniają się też wymiary wokseli (0,125 mm).

Accuitomo _3d _7

Izotropowy woksel
Woksele to izotropowe sześciany, które przy określonej szerokości i odstępach między warstwami składają się na obraz bogaty w szczegóły i pozbawiony zniekształceń.

Ultrawysoka rozdzielczość
Rozdzielczość uzyskiwana za pomocą urządzenia wynosi więcej niż 2 pary linii na milimetr (MTF 10 %). Bogate w szczegóły zdjęcia składają się z wokseli o długości boku od 0,125mm. Można przy tym wybrać grubość i odstępy między warstwami w zakresie 0,125 - 2mm.

Niska dawka efektywna
Czas jednego obrotu głowicy wynosi tylko 18 sekund. Dawka efektywna jest jedynie 1,8 razy większa niż w przypadku tradycyjnego zdjęcia pantomograficznego.

Kompaktowe urządzenie
Urządzenie 3D Accuitomo FPD wymaga jedynie 1,62 x 1,20m powierzchni podłogi, co stanowi tylko około 1,6 razy większą powierzchnię niż zajmuje pantomograf stomatologiczny. Środki ochrony przed promieniowaniem i podłączenie elektryczne jest podobne jak w przypadku pantomografu.


Przykłady kliniczne
Kiedy pacjent przyjmie już wygodną, siedzącą pozycję, wykonanie zdjęcia radiologicznego trwa tylko 18 sekund. Stosując technikę wiązki stożkowej, uzyskujemy trójwymiarowe dane obrazowe, wiernie odzwierciedlające szczegóły. Dzięki wysokiej dynamice obrazu i szerszemu zakresowi skali szarości, mamy możliwość lepszej wizualizacji tkanek twardych i miękkich. W efekcie uzyskujemy trójwymiarowe obrazy o wysokiej rozdzielczości, które można poddawać obróbce bezpośrednio na monitorze. Obrazy trójwymiarowe, osiowe w płaszczyźnie poziomej i strzałkowej zapewniają odwzorowanie wybranego obszaru, znacznie przewyższające tradycyjne zdjęcia. Wybierając dowolne ustawienie kątowe warstwy, osiągamy optymalne przedstawienie wybranego fragmentu obrazu (ROI: Reach Of Interest, zakres zainteresowania).

Oprogramowanie do obróbki obrazu na komputer PC
Dołączone oprogramowanie i-Dixel dzięki różnorodnym funkcjom obróbki dla wszelkich niezbędnych informacji, łącznie z danymi trój- i dwuwymiarowymi, zapewnia optymalne odwzorowanie badanych struktur. Oprogramowanie i-Dixel może działać w sieci. Możliwa jest jego integracja z siecią komputerową istniejącą w klinice. Niezależnie od miejsca, w którym stoi urządzenie 3D Accuitomo FPD, za pomocą oprogramowania One Data Viewer pacjenci mogą otrzymywać szybkie i obszerne informacje na temat efektu badania na dowolnym ekranie komputera.

Dalsze cechy szczególne:

Punkthistogram monitora
Punktwskazanie kierunku usytuowania pacjenta
Punktpomiar długości i kątów
Punktpomiar odległości warstwy
Punkttrójwymiarowa prezentacja
Punktmodulacja nasilenia (modulacja gamma itp.)
Punktfiltry (filtr częstotliwości miejsca itp.)
Punkteksport DICOM (DICOM 3.0 Storage Class)

Dostępne wielkości trójwymiarowego pola obrazowania:

40 x 40mm - jest odpowiedni dla 90% wszystkich przypadków i zapewnia niższą dawkę efektywną.

Accuitomo _3d _6

60 x 60mm - obszar obrazowania obejmujący zarówno zęby górne, jak i dolne jest przydatny, na przykład podczas planowania leczenia implantologicznego. 

Accuitomo _3d _8 

80 x 80mm 100 x 100mm 170 x 120mm
Accuitomo _3d _9 Accuitomo _3d _10 Accuitomo _3d _11

 Zobacz film:

 

 

Specyfikacja techniczna

Generator/Głowica
Głowica: D-051
Rozmiar ogniska: 0.5
Nachylenie anody: 5º
Materiał anody: wolfram
Napięcie anody: 60 ~ 80kV (krok co ±1 kV)
Prąd anody: CT - od 1 mA do 10 mA; Fluoroskopia - od 1 mA do 3 mA
Maksymalna moc wyjściowa: CT- 0.8 kW nominalna dla 80kV, 10mA; Fluoroskopia - 0.24 kW nominalna dla 80kV, 3mA
Filtracja: minimalnie 3.1 mm Al przy 70kV
Stosowana dodatkowa warstwa miedzi (0.25, 0.5, 1.0 mm)
Podstawowa ochrona: Minimum 1.5 mm Pb lub odpowiednik
Temperatura zewnętrzna: 45ºC maksymalnie
Tryby pracy: CT - 1:26, 80kV/10mA; Fluoroskopia - 1:7.8, 80 kV/3mA
Chłodzenie: Olejowe oraz wymuszony obieg powietrza
Maksymalna ilość akumulowanego ciepła:194.45 kJ (1 HU=1.35 Joule’a)
Upływ promieniowania: max. 1.0mGy/h w odległości 1m
Minimalny mAs: CT - 9 mA; Fluoroskopia - 5 mA (tryb video), 0.1 mA (tryb zdjęcia)

Zasilanie
Napięcie zasilania: AC120/220/230/240V, 50/60 Hz, jedna faza
Bezpieczniki: 20A, 120V, wolne (120V); 16A, 220/230/240V, wolne (220/230/240V)
Pobierana moc: max. 2.0KVA
Pobór prądu: max. 17.0/9.0/ 8.0/ 8.0A (AC120/220/230/240V, w czasie pracy); max. 1.2/0.5/0.5/0.5A (120/220/230/240V, w spoczynku)
Rezystancja zasilania: max 0.5 Ohm 120V; max. 1 Ohm (220/230/240V)

Wymiary urządzenia
Jednostka główna: W 1,620 x D 1,200 x H 2,080mm
Sterownik: W 70 x D 40 x H 115mm
Wysokość ogniska: 1,502 mm
Masa ramienia C: 46 kg
Ustawianie pacjenta: Przy pomocy trzech wskaźników świetlnych, elektryczny system pozycjonowania pacjenta.

Czasy ekspozycji
CT 18 sekund lub mniej
Fluoroskopia 5 - 60 sekund (tryb video); 0.1 – 2.0 sekund (tryb zdjęcia)
Dokładność wyświetlanych wartości: ± 10 %
Przycisk wyzwalacza: emisja tylko w chwili naciśnięcia przycisku wyzwalacza

CT Jakość zdjęć
Rozdzielczość: 2 lp/mm

Warunki pracy
Zakres temperatury: +10° ~ +40°C
Wilgotność: 20 do 90%
Ciśnienie atmosferyczne: 70 ~ 106 kPa

Transport i składowanie
Zakres temperatury: -10° ~ +50°C
Wilgotność: 5 ~ 90%
Ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa