ImplantVision

Producent Implant Vision
Przejdź do sklepu

Oprogramowanie ImplantVision zapewni skuteczną i efektowną edukację pacjenta oraz ułatwi konsultację implantologiczną. Wizualizacja uzmysłowi pacjentowi ryzyko związane z powstaniem braków w uzębieniu. Czytelne i multimedialne prezentacje z polskim lektorem pozwolą na poznanie i zrozumienie zaplanowanego zabiegu.
Prosta instalacja, intuicyjna obsługa programu.

Zalety ImplantVision:
PunktWszystkie prezentacje w polskiej wersji językowej
PunktEfektywna konsultacja
PunktMotywacja pacjentów
PunktSkuteczna edukacja pacjentów za pomocą obszernej biblioteki animacji 3D z jasną i dokładną narracją.

TEMATY PREZENTACJI

PunktO implantach

Co to jest implant stomatologiczny?
Anatomia, porównanie naturalnego zęba i implantu
Osseointegracja
Odbudowa korony na implancie

PunktBrak pojedynczego zęba

Konsekwencje braku leczenia:
Utrata kości w odcinku przednim oraz migracja sąsiednich zębów
Utrata kości w odcinku bocznym oraz migracja sąsiednich zębów
Choroby przyzębia i próchnica
Możliwości leczenia:
Most 3 punktowy
Ruchoma proteza częściowa
Most adhezyjny (Maryland)
Implantacja

PunktCzęściowy brak uzębienia

Konsekwencje braku leczenia:
Brakujące zęby i utrata kości
Migracja zębów wysuwanie się z zębodołów zębów przeciwstawnych (over-eruption)
Konsekwencje utraty kilku zębów
Możliwości leczenia:
Proteza częściowa
Most na dwóch implantach
Odbudowa na 3 implantach
Odbudowa na 4 implantach

PunktCałkowity brak uzębienia

Konsekwencje braku leczenie:
Zanik kości (osobno dla szczęki oraz żuchwy)
Różnice w zaniku kości u kobiet i u mężczyzn
Możliwe sytuacje:
Całkowita proteza ruchoma
Zanik kości pod protezą ruchomą
Podścielenie protezy
Most na 10 implantach
Proteza kulkowa na 3 implantach
Proteza na belce na 4 implantach
Stała odbudowa na 6 implantach

PunktRegeneracja kości

Zanik wyrostka:
Utrata zęba i następujący zanik wyrostka
Niewłaściwe umieszczenie implantu
Most 3 punktowy i zanik kości
Odbudowa zaniku kostnego
Podniesienie zatoki:
Anatomia zatoki
Zanik szczęki w okolicy zatoki
Zabieg podniesienia zatoki (sinus lift / sinus graft)
Zabieg podniesienia zatoki oraz umieszczenie implantów

Odbudowa kości materiałem własnym (autograft):
Zanik wyrostka
Pobranie kości z przedniego odcinka żuchwy
Pobranie kości z gałęzi żuchwy
Odbudowa kości materiałem kościozastępczym (allograft):
Odbudowa materiałem kościozastępczym
Przytwierdzenie materiału pinami
Przykrycie materiału membraną

LICENCJA:

* Licencja dla pojedynczego - użytkownika program może zostać zainstalowany na jednym komputerze (stacjonarnym lub laptopie).

** Licencja na kilka stanowisk - można używać programu jednocześnie na maksymalnie 10 komputerach (stacjonarnych lub laptopach) pracujących w tej samej sieci lokalnej.

Film