Osstell

Producent Osstell
Przejdź do sklepu

Miernik Osstell - jakość i bezpieczeństwo

Leczenie implantologiczne to współcześnie jedna z najbardziej przewidywalnych terapii dentystycznych z wysokim odsetkiem powodzenia. Wymagania pacjentów są coraz większe i coraz częściej oczekują oni natychmiastowej odbudowy. Również częściej dochodzi do implantacji u pacjentów z grupy wyższego ryzyka, których dawniej dyskwalifikowano. W tej sytuacji, wykorzystanie precyzyjnych urządzeń do diagnozowania i prognozowania stabilności implantu ułatwia lekarzowi podjęcie decyzji kiedy obciążać implanty i pomoże uniknąć ryzyka niepowodzenia implantacji. Pozatym, wykorzystanie miernika ISQ Osstell pozwala także na ułatwienie komunikacji między implantologami, chirurgami i protetykami oraz ułatwia dokumentowanie przypadków klinicznych.

Łatwiejsza decyzja o obciążeniu

Wykorzystanie miernika Osstell ułatwia podjęcie decyzji o odbudowie i obciążeniu implantu. Dzięki obiektywnym pomiarom współczynnika stabilności ISQ, implantolog nie musi już opierać się tylko na swoim doświadczeniu. Takie podejście ułatwia dostosowanie terapii do indywidualnego przypadku i zwiększa szanse na sukces leczenia.

Wykrywanie zagrożeń

Wykonanie pomiarów współczynnika stabilności implantu ISQ pozwala na obiektywną ocenę stabilności oraz monitorowanie procesu osseointegracji w trakcie leczenia. Implantolog wykonujący pomiary porównawcze może nie tylko lepiej dostosować czas obciążenia wszczepu, ale również wykryć sytuacje zagrożenia niepowodzeniem. Wówczas rozsądnym może być odciążenie implantu lub odszczepienie dodatkowych implantów i odczekanie aż stabilność wzrośnie. Możliwość wykonania pomiarów jest szczególnie przydatna u pacjentów ryzyka.

Zaufanie pacjenta

Niepowodzenie leczenia to niedogodność dla pacjenta oraz wyższe koszty leczenia zarówno dla pacjenta i implantologa. Większość pacjentów intuicyjnie rozumie, że pomiary stabilności implantów decydują o tym czy implanty mogą być obciążone czy muszą jeszcze poczekać. Dlatego wykorzystanie przez lekarza miernika ISQ daje im większe poczucie pewności, bezpieczeństwa i jakości leczenia.

Co to jest ISQ?

Współczynnik stabilności implantu ISQ (Implant Stability Quotient) odczytuje się  w wyniku analizy częstotliwości rezonowania RFA (Resonance Frequency Analysis) w kHz mierzącej stabilność implantu. Skala ISQ zamienia wartości w kHz na praktyczniejszą klinicznie skalę od 1 do 100 jednostek ISQ.
Skala ISQ ustanawia standardowy zakres wartości klinicznych stabilności implantu wskazujących z dużym prawdopodobieństwem na sukces lub niepowodzenie obciążenia implantu.

Osstell _ISQ_5Wykres po prawej stronie przedstawia przebieg stabilności implantu w czasie w jednostkach ISQ. Zbiegające się zielone krzywe ilustrują dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze: stabilność implantu osiąga w końcu wartość ok. 70 ISQ. Wysoka początkowo wartość ISQ zmniejsza się jak mechaniczna stabilizacja zastępowana jest przez stabilność wskutek osseointegracji. Niskie początkowo wartości zwiększają się z osseointegracją. Czerwona krzywa przedstawia sytuację kliniczną, którą trzeba obserwować: osseointegracja nie postępuje zgodnie z przewidywaniami i obciążenie takiego implantu może skutkować niepowodzeniem.

Specyfikacja techniczna

Moc: 5 VA, Type FW 7660M/05
Wymiary instrumentu: 195 x 120 x 45 mm
Wymiary opakowania: 280 x 240 x 63 mm
Waga urządzenia: 0.4 kg
Waga całkowita: 1.0 kg