Sinoss Mem

Producent Novadento
Przejdź do sklepu

SinossMem to resorbowalna membrana kolagenowa osierdziowa stosowana przy zabiegach Sterowanej Regeneracji Kości GBR oraz Tkanek Miękkich GTR.

Membrana powstaje w wyniku standaryzowanego i kontrolowanego procesu produkcji. Wykonana jest z przetworzonego końskiego osierdzia uzyskanego w trakcie procesów przemysłowych, podczas których enzymatycznie zostają usunięte wszystkie komórki potencjalnie immunogenne i pozostaje niezwykle wytrzymała sieć kolagenowa o wysokiej jakości, z zachowanymi cechami oraz charakterystycznymi właściwościami naturalnego osierdzia. Wysoka odporność mechaniczna daje również możliwość mocowania jej przy pomocy pinów lub szwów, gdy jest to konieczne, bez ryzyka rozerwania membrany pod wpływem nacisku czy rozciągania.

Membrany są sterylizowane promieniami ß.

SinossMem składa się z wysoko oczyszczonych włókien kolagenowych z końskiego osierdzia. Mikrocienka macierz włókien skutecznie opóźnia wrastanie nabłonka i zapobiega migracji komórek tkanki łącznej dziąsła do rany.

SinossMem jest membraną resorbowalną, co eliminuje potrzebę drugiego zabiegu chirurgicznego, i jest w pełni tolerowana przez żywą tkankę bez reakcji immunologicznych. Membrana może zostać przycięta przy użyciu ostrych, wysterylizowanych nożyczek do rozmiaru i kształtu odpowiadającego ubytkowi.

SinossMem jest błoną kolagenową pochodzącą z osierdzia końskiego. Osierdzie poddawane jest wielostopniowemu procesowi, który całkowicie dezaktywuje jest białko niekolagenowe, a jednocześnie zachowuje trójwymiarowe struktury kolagenowe i związane z nimi właściwości biomechaniczne. Membrana posiada optymalną grubość 0,1-0,2 mm, która zapewnia wyższą odporność mechaniczną niż w przypadku innych membran pochodzenia zwierzęcego.

Struktura kolagenu oraz kontrolowane gojenie się ran w połączeniu ze sterowaną regeneracją tkanki kostnej i miękkiej pozwalają na osiągnięcie optymalnych wyników leczenia. W trakcie procesu regeneracji SinossMem zapewnia funkcję zaporową zrównoważoną sterowanym okresem rozkładu membrany, co w rezultacie pozwala na uniknięcie stanów zapalnych tkanki miękkiej.

GTR membrana
Wchłanialna. Łatwa procedura. Nie ma potrzeby przeprowadzania drugiego zabiegu, jak to jest w przypadku stosowania membran niewchłanialnych. Proces resorpcji błony rozpoczyna się po około 12 tygodniach. Podczas wchłaniania się membrany powstaje macierz która pozwala na infiltrację fibroblastów. Membrany są całkowicie bioresorbowalne w ciągu 6-8 miesięcy.

Odporna na czynniki mechanicze, szybka i łatwa w przycięciu i aplikacji. Membrana jest obustronnie funkcjonalna. Membranę można łatwo ukształtować po namoczeniu solą fizjologiczną lub krwią i łatwo przyciąć i zaaplikować.

Wytrzymała. Membrana jest odporna na rozerwanie przy aplikacji.

Sinoss Mem GBR

Właściwości:
Punktkontrolowana ochrona rany oraz stabilizacja skrzepu
Punktfunkcja średniotrwałej bariery podczas zabiegów GBR i GTR
Punktczas resorpcji to około 6-8 miesięcy
Punktszybka degradacja w przypadku odsłonięcia
Punktłatwość umieszczania oraz zgodność z miejscem przeszczepu zarówno suchym jak i wilgotnym otoczeniu
Punktdwa dogodne rozmiary, których kształt można dociąć do określonych procedur
Punktchropowata i porowata struktura sprzyjająca kierowaniu komórek;
Punktstruktura naturalnego kolagenu usieciowanego
Punktgrubość: 0,1-0,2 mm

Wskazania:
PunktImplantologia, periodontologia, chirurgia jamy ustnej i chirurgia szczękowo-twarzowa
Punktpionowa i/lub pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego
Punktmożliwość równoczesnego zastosowania błony zaporowej przy zabiegach GBR wraz z materiałami kościozastępczymi oraz implantami
Punktwypełnianie ubytków kostnych po leczeniu periodontologicznym
Punktfenestracja i dehiscencja
Punktzachowanie zębodołu

Możliwość zastosowania błony zaporowej przy zabiegach GBR wraz z materiałami kościozastępczymi oraz implantami.
Membrana dostarczana jest w formie sterylnej.