TF Adaptive

Producent Kerr
Przejdź do sklepu

Dlaczego stworzono system TF-Adaptive

Ideą TF Adaptive było stworzenie nowego, innowacyjnego systemu endodontycznego przez połączenie spiralnego kształtu, specjalnej obróbki cieplnej stopu, zasady ciągłej rotacji i ruchu recyprokalnego (w prawo/w lewo), który umożliwia prostą, przewidywalną i bezpieczną preparację kanału korzeniowego zarówno w złożonych, jak i prostych przypadkach.
Podstawą systemu było opracowanie mikrosilnika, który automatycznie wykrywa naprężenia generowane podczas pracy (im bardziej skomplikowany przypadek, tym większe naprężenia), a następnie automatycznie wybiera najlepszą metodę opracowania kanału. Milisekunda po milisekundzie wybiera on różne wartości kątów dla ruchu recyprokalnego lub ciągłą rotację. System Adaptive jest oparty na takim właśnie „inteligentnym” silniku, który dobiera indywidualne parametry (w tym prędkość) do pracy w poszczególnych kanałach.
Do niedawna gabinety endodontyczne nie miały dostępu do tak nowoczesnej technologii. Teraz jest ona dostępna w postaci nowego systemu TF Adaptive z mikrosilnikiem endodontycznym Elements.

TF_adaptive _motionTechnologia Adaptive Motion

TF Adaptive wykonuje opatentowany, unikalny ruch, który automatycznie dostosowuje się do naprężeń powstajacych w narzędziach w czasie pracy. Kiedy narzędzie systemu TF Adaptive nie jest poddawane obciążeniom (lub tylko w nieznacznym stopniu), to ruch instrumentu możnaby opisać jako ciągły ruch rotacyjny z lepszą skutecznością cięcia i usuwania zanieczyszczeń. Skuteczność ta wynika z faktu, że kształt przekroju i rowkowania instrumentu zapewniają jego najlepszą efektywność podczas pracy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dokładniej rzecz biorąc jest to ruch przerywany z następującymi po sobie ruchami prawo- i lewoskrętnymi o kątach 600-0°. Ruch przerywany jest równie skuteczny w cięciu bocznym, jak ciągły ruch rotacyjny, zapewniając działanie pilnika na całym obwodzie i efekt wymiatający, co skutkuje lepszym usuwaniem zanieczyszczeń w kanałach owalnych. Ponadto, ruch przerywany minimalizuje błędy jatrogenne poprzez zmniejszenie tendencji instrumentów niklowo-tytanowych o większej zbieżności do wkręcania się w ściany kanału.
Dodatkowo, w przypadku zwiększenia naprężeń i zmęczenia materiału podczas opracowywania kanału, system TF Adaptive dostosowuje do danej sytuacji program ruchu recyprokalnego ze specjalnie zdefiniowaną formą ruchu prawo- i lewoskrętnego, mieszcząca się w przedziale od 600-0° do 370-50°. Kąty nie są stałe, ale zmieniają się w zależności od struktur anatomicznych i naprężeń występujących w kanale. Ta “adaptacyjna” zmiana sposobu pracy ma na celu redukcję ryzyka powikłań wewnątrz kanału, ale bez uszczerbku dla jakości i wydajności pracy. Mikrosilnik Adaptive osiąga ten cel przez automatyczny wybór najlepszego trybu pracy w danej sytuacji klinicznej.
Jeżeli chodzi o ogólne zarzuty wobec ruchu recyprokalnego, to należy powiedzieć, że kąty tnące w ruchach TF Adaptive (kąty prawoskrętne), są o wiele większe niż u konkurencji (WaveOne/Reciproc). W związku z tym system TF Adaptive pracuje dłużej ruchami prawoskrętnymi, co pozwala na poprawę wydajności cięcia i usuwania resztek oraz zmniejsza tendencję do przesuwania zanieczyszczeń dowierzchołkowo lub na boki – dzięki zaprojektowaniu rowków w sposób zapewniający usuwanie zanieczyszczeń w trakcie ruchów zgodnych z ruchem wskazówek zegara.

Prostota i komfort użytkowania

TF-adaptive _2Intuicyjna identyfikacja pilników oparta na oznaczeniach kolorystycznych. Intuicyjny system oparty na oznaczeniach kolorystycznych zapewnia efektywność i łatwość użycia. Dokładnie tak, jak sygnalizator ruchu. Rozpoczęcie pracy przy zielonym, a zakończenie przy czerwonym. Ponadto konstrukcja pilników TF Adaptive oparta jest na naszej klinicznie sprawdzonej technologii Twisted File (pilnik adaptuje się do kształtu kanału, co zwiększa jego trwałość) i technologii R-Phase, która poprawia elastyczność pilników i zapewnia wyjątkowo skuteczne opracowanie kanału. Technologie TF Adaptive oraz Adaptive Motion łączą zatem korzyści obu tych rozwiązań. Ruch obrotowy, kiedy jest pożądany i ruch recyprokatywny, kiedy jest potrzebny.

Technika TF-Adaptive krok po kroku

TF_Adaptive _3d

Dostęp koronowy i technika określania toru wprowadzania
1. Założyć koferdam.
2. Uzyskać dostęp w linii prostej do koronowej 1/3 części kanału. Zaleca się użycie wiertła diamentowego LA Axxess.
3. Udrożnić kanał i utworzyć wierzchołkowy tor wprowadzania za pomocą pilników ręcznych (od pilnika 8 do co najmniej 15). Zaleca się użycie uchwytu M4 Safety oraz smaru SlickGel. Przepłukać podchlorynem sodu (NaOCl).
4. Kanały wąskie:
- Kanały wąskie (SM) - Kanał jest mały, jeśli podczas wprowadzania pilnika K 15 na długość roboczą, napotkany zostaje opór. Zastosować opakowanie małych pilników (jeden kolorowy pasek) i odpowiednią kolejność narzędzi.
- Kanały średnie/szerokie - Kanał jest średni/szeroki jeśli pilnik typu K 15 wprowadzany jest luźno. Zastosować opakowanie średnich/dużych pilników (dwa kolorowe paski) i odpowiednią kolejność narzędzi.
5. Za pomocą endometru określić długość roboczą. Podczas określania długości można posłużyć się radiogramem.

Technika opracowywania kanału TF Adaptive
6. W silniku endodontycznym wybrać ustawienie "TF Adaptive".
7. Upewnić się, że komora miazgi jest wypełniona podchlorynem sodu (NaOCl) lub solą dwusodową (EDTA), a pilnik wprowadzany do kanału obraca się.
8. Powoli, jednym kontrolowanym ruchem wprowadzić zielony pilnik (SM1 lub ML1) w taki sposób, aby zaczepił się o zębinę, po czym całkowicie wyciągnąć go z kanału. Nie wolno wywierać nacisku pionowego na pilnik.
9. Oczyścić rowki. Wprowadzić płyn irygacyjny do komory miazgi i za pomocą pilnika K 15 sprawdzić drożność kanału.
10. Powtarzać czynności opisane w punktach 8 i 9 przy użyciu pilnika, z którym rozpoczęto pracę, do momentu osiągnięcia długości roboczej.
11. Powtarzać czynności opisane w punktach 8 i 9 przy użyciu żółtych pilników SM2 lub ML2 do momentu osiągnięcia przez pilnik długości roboczej. Ciąg czynności zostaje zakończony po osiągnięciu pożądanego rozmiaru wierzchołka.
W przypadku większych rozmiarów wierzchołka powtarzać czynności opisane w punktach 8 i 9 przy użyciu czerwonego pilnika SM3 lub ML3 do momentu osiągnięcia przez pilnik długości roboczej.


Płukanie i osuszanie
12. Płukanie wąskich kanałów przy użyciu systemu EndoVac wymaga wprowadzenia pilnika SM3 na długość roboczą. W przypadku pracy ze średnimi i szerokimi kanałami na długość roboczą należy wprowadzić co najmniej pilnik ML2.
13. Do osuszenia kanału użyć sączków papierowych zgodnych z zastosowanymi pilnikami TF Adaptive.

Wypełnianie
14. Zastosować gutaperkę lub wypełniacze zgodne z zastosowanymi pilnikami TF Adaptive.

 Film