iBrush

Manufacturer NeoBiotech
Go to store

Implant brush for treating peri-implantitis. I-brush ensures easy way to clean implant surface in periimplantitis and other reasons, with no risk of damaging implant rough surface. This facilitates reosseointegration.

Indications and procedure

 
 
 

 

Uwaga!
1)Zaleca się użycie prędkości 1000 rpm
2)Przed użyciem konieczna jest sterylizacja
3)Usuwanie produktu (produkt jednorazowego użytku)