Curriculum PSI

Planowanie w implantologii stomatologicznej - systemy planowania 3D

Program:

 

Dzień pierwszy

 

Planowanie 3dPunktPrezentacja obszarów ważnych implantologicznie i zagrożenie sąsiednich struktur anatomicznych.
PunktAnatomia tkanek miękkich i twardych jamy ustnej w odniesieniu do praktyki - przestrzenie, okolice, topografia.
PunktPodnoszenie dna zatoki szczękowej
PunktOtwór bródkowy i przebieg nervus mentalis, przebieg canalis mandibulae z jego odmianami.
PunktStruktury na dnie jamy ustnej nervus lingualis, ductus submandibularis, glandula sublingualis
PunktTeoretyczne podstawy współczesnej diagnostyki obrazowej, a w szczególności diagnostyki układu stomatognatycznego.
PunktWspółczesne metody diagnostyki obrazowej w stomatologii. Rentgenodiagnostyka przedimplantacyjna.
PunktRentgenodiagnostyka sródoperacyjna - omówienie na przykładach własnych.
PunktAnaliza rozbieżności pomiędzy rentgenodiagnostyką przedimplantacyjną a sródoperacyjnym obrazem klinicznym - omówienie na przykładzie przypadków własnych.
PunktDiagnostyka i planowanie (kliniczne, radiologiczne, modele,3D) od rtg panoramicznego do planowania nawigacyjnego - kiedy planowanie 3D jest niezbędne?
PunktHistoryczny rozwój metod planowania leczenia implantologicznego. Przedstawienie różnych systemów planowania komputerowego 3D.
PunktWskazania do wykorzystania tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantologicznej.
PunktPrezentacja i omówienie przypadków klinicznych.

 

Dzień drugi

 

PunktZajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia.
PunktZabieg lub zabiegi kliniczne - możliwość czynnej asysty przy zabiegu 2 uczestników szkolenia. Opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi.

 

Terminy szkoleń:

 

Gr.1 03-04.02.2017 r.

Gr.2 10-11.02.2017 r.

 

Szkolenia rozpoczynają się w piątki (3 lutego i 11 lutego) o godz. 14

 

Miejsce:


Profident, 25-328 Kielce, ul. Legnicka 2
Dojazd: zobacz mapkę
Zobacz Profident na Mapach Google
Współrzędne GPS: 50°52′19.0″N, 020°38′50.7″E

 

Uwaga:

Szkolenie odbywa się w ramach Curriruclum Implantologicznego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

 

BRAK WOLNYCH MIEJSC.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego: http://www.psi-icoi.pl/

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

 

Powrót