Neo Euro Sympozjum 2012

Międzynarodowy kongres dla implantologów odbył się 3 czerwca 2012 roku w Warszawie.

Głównym wykładowcą był Dr. Maurice A. Salama. Podwójna specjalizacja (periodontologia, implantologia) Dr. Salamy sprawia, iż jest on nie tylko autorem wielu pozycji literatury dentystycznej, ale także uznanym wykładowcą, którego chętnie goszczą prestiżowe kongresy na całym świecie.
Uczestnicy poznali najbardziej aktualne techniki, innowacyjne procedury, kompleksowe informacje.

 

Informacje ogólne:


Termin: 3 czerwca 2012


Miejsce:  Warszawa, Westin Hotel, Al. Jana Pawła II 21


Organizatorzy: Neobiotech (Korea), Profident (Polska)

 

Główny prelegent:

 

Maurice _salamaDr. Maurice A. Salama ukończył studia pierwszego stopnia na State University of New York, na kampusie w Binghamton w 1985r, gdzie uzyskał dyplom licencjata Biologii Tytuł Lekarza Dentysty Dr. Salama otrzymał na University of Pennsylvania School of Dental Medicine, gdzie następnie uzyskał podwójne świadectwo kwalifikacji w Ortodoncji i Periodontologii oraz odbył szkolenie z implantologii w Branemark Center w Penn. W czasie habilitacji na University of Pennsylvania był beneficjentem programów stypendialnych Georga Coslet'a oraz Richarda Chase'a. Obecnie, Dr. Salama wykłada na University of Pennsylvania oraz w Medical College of Georgia, gdzie zajmuje stanowisko Adiunkta Klinicznego w dziedzinie Periodontologii.

Dr. Salama ukończył akredytowany przez Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne(ADA) staż specjalizacyjny w zakresie Stomatologii Ogólnej w Maimonides Medical Center w Nowym Yorku. W 1988 Dr. Salama skorzystał z kolejnej możliwości poszerzenia horyzontów wiedzy klinicznej, pracując jako lekarz wizytujący na Hebrew University w Jerozolimie oraz w Beth Israel Hospital w Nowym Yorku. Jego unikalne wykształcenie obejmuje specjalistyczne szkolenie z zakresu Ortodoncji, Chirurgii Periodontologicznej oraz Implantologii Dentystycznej.

Dr. Salama jest aktywnym członkiem następujących organizacji: the American Academy of Orthodontics, the American Academy of Periodontics, the Academy of Osseointegration, Alpha Omega International Dental Fraternity, Thomas P. Hinman Dental Society, Georgia Dental Association oraz the American Dental Association. Dr. Salama współpracował również z telewizją FOX z siedzibą w Atlancie, jako ekspert dentystyczny.

 

Program Sympozjum:09:30 - 10:00   Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15   Powitanie
10:15 - 11:30   Dr Kent Hwang - Innowacyjne i przewidywalne sposoby leczenia implantologicznego w obrębie zatoki szczękowej:
                       - jak uzyskać wystarczającą wstępną stabilność w obrębie zatoki szczękowej
                       - prosty, bezpieczny i odnoszący sukcesy sposób podnoszenia dna zatoki
                         szczękowej metodą zamkniętą
                       - minimalnie inwazyjna metoda augmentacji dna zatoki z dostępu bocznego
11:30 - 12:00   Przerwa kawowa
12:00 - 14:00   Dr Maurice Salama - Jak leczyć periimplantitis
14:00 - 15:00   Lunch
15:00 - 15:30   Dr Jerzy Zbożeń - Minimalnie inwazyjne metody odbudowy kości w obrębie zatoki: metoda otwarta i zamknięta
15:30 - 16:00   Dr Zoran Stajćić - Nieudana procedura chirurgiczna - jak eksplantować zintegrowane implanty?
16:00 - 17:30   Dr Young Ku Heo - Jak uzyskać idealną pierwotną stabilizację w przypadku odroczonego lub natychmiastowego obciążania implantów w kości                        o różnym typie gęstości. Długoterminowe rezultaty obciążenia natychmiastowego implantów.
17:30 - 18:00   Przerwa kawowa
18:00 - 19:30  Dr Maurice Salama - Zaawansowana boczna i pionowa augmentacja kości przy użyciu innowacyjnych metod sterowanej regeneracji                                     kości i ich rezultaty kliniczne


Wykłady były tłumaczone symultanicznie na język polski.

 

Fotorelacja

 

Neo Euro _1 Neo Euro2 Neo Euro3
Neo Euro4 Neo Euro5 Neo Euro6
Neo Euro7 Neo Euro9 Neo Euro 10
Neo Euro 11 Neo Euro 12 Neo Euro8

 

Film

 

 

 

Powrót