NeoSympozjum 2012 - Seul

Międzynarodowe Sympozjum Implantologiczne organizowane przez firmę Neobiotech Uniwersytet Sejong,

Neosympozjum 2012Informacje ogólne

Miejsce: Uniwersytet Sejong, Seul, Korea Południowa.
Termin: 6-8.10.2012r.
Organizator: Neobiotech.


Program Sympozjum

6 PAŹDZIERNIKA 2012

Warsztaty praktyczne.

7 PAŹDZIERNIKA 2012

ZAAWANSOWANE ZABIEGI IMPLANTOLOGICZNE
Zarządzanie Tkankami Miękkimi i Twardymi


ODROCZONE LUB NATYCHMIASTOWE OBCIĄŻANIE IMPLANTÓW
Ustalenie optymalnego czasu obciążenia implantu
Nowe protokoły postępowania - obciążenie implantu w dowolnym czasie


SYSTEM PLANOWANIA LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO 3D
Użycie tulei prowadzącej do wierteł w celu zminimalizowania krwawienia i dyskomfortu pacjenta
Obciążenie implantu w dowolnym czasie za pomocą tulei prowadzącej do wierteł i uzupełnień tymczasowych
Zastosowanie kliniczne najnowszych technologii obrazowania 3D


PRZEWIDYWALNE SPOSOBY LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO
Augmentacja wyrostka zębodołowego za pomocą cząsteczkowego materiału kościozastępczego i siatki tytanowej (Ti-Mesh)
Minimalnie inwazyjny zabieg bocznej i pionowej augmentacji kości

8 PAŹDZIERNIKA 2012

Planowanie zabiegu podniesienia zatoki metodą zamkniętą
Minimalnie inwazyjny zabieg Sinuslift
Minimalnie inwazyjny zabieg bocznej i pionowej augmentacji kości przy użyciu membrany CTi-Mem i Auto Chip Maker (Narzędzie do pobierania materiału kostnego)

Leczenie peri-implantitis – aspekt kliniczny
Komplikacja po zabiegu implantologicznym (iBrush, Neo Fixture Remover Kit i Neo Screw Remover Kit)
Zastosowanie kliniczne stomatologii cyfrowej 3D (Łączniki indywidualne, Cyrkonowe)


WARSZTATY PRAKTYCZNE
1. Zabieg podniesienia zatoki (SLA i SCA)
2. Bezpłatowa procedura chirurgiczna (CMI IS-II i NeoGuide)
3. Odbudowa Kości przy pomocy membrany CTi-mem, zestawu Neo GBR, Śrub Namiotowych i ACM.
4. Komplikacje pozabiegowe (Neo Fixture Remover Kit i Neo Screw Remover Kit i iBrush)

Główny mówca: Maurice Salama

Maurice _salamaDr. Maurice A. Salama ukończył studia pierwszego stopnia na State University of New York, na kampusie w Binghamton w 1985r, gdzie uzyskał dyplom licencjata Biologii Tytuł Lekarza Dentysty Dr. Salama otrzymał na University of Pennsylvania School of Dental Medicine, gdzie następnie uzyskał podwójne świadectwo kwalifikacji w Ortodoncji i Periodontologii oraz odbył szkolenie z implantologii w Branemark Center w Penn. W czasie habilitacji na University of Pennsylvania był beneficjentem programów stypendialnych Georga Coslet'a oraz Richarda Chase'a. Obecnie, Dr. Salama wykłada na University of Pennsylvania oraz w Medical College of Georgia, gdzie zajmuje stanowisko Adiunkta Klinicznego w dziedzinie Periodontologii.

Dr. Salama ukończył akredytowany przez Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne(ADA) staż specjalizacyjny w zakresie Stomatologii Ogólnej w Maimonides Medical Center w Nowym Yorku. W 1988 Dr. Salama skorzystał z kolejnej możliwości poszerzenia horyzontów wiedzy klinicznej, pracując jako lekarz wizytujący na Hebrew University w Jerozolimie oraz w Beth Israel Hospital w Nowym Yorku. Jego unikalne wykształcenie obejmuje specjalistyczne szkolenie z zakresu Ortodoncji, Chirurgii Periodontologicznej oraz Implantologii Dentystycznej.

Dr. Salama jest aktywnym członkiem następujących organizacji: the American Academy of Orthodontics, the American Academy of Periodontics, the Academy of Osseointegration, Alpha Omega International Dental Fraternity, Thomas P. Hinman Dental Society, Georgia Dental Association oraz the American Dental Association. Dr. Salama współpracował również z telewizją FOX z siedzibą w Atlancie, jako ekspert dentystyczny.

Powrót