NeoSympozjum 2013 - Jeju

Międzynarodowe Sympozjum NeoBiotech Jeju, Korea Południowa 12-15.04.2013

NeoSympozjum 2013 zostało organizowane przez firmę Neobiotech na wyspie Jeju. Program sympozjum obejmował wykłady dotyczące bieżących zagadnień implantologicznych oraz warsztaty praktyczne z wykorzystaniem produktów firmy. Organizator przewidział dla uczestników również chwilę relaksu w pięknym otoczeniu egzotycznej wyspy Jeju.
Implantologia _jeju

Tematyka NeoSympozjum 2013

Wykłady
PunktProsty i bezpieczny zabieg podniesienia zatoki szczękowej metodą otwartą oraz zamkniętą z użyciem systemów SCA Kit i SLA Kit.  (Prof. Lee, Beak-Su)
PunktKluczowe czynniki sukcesu w protokole natychmiastowego/wczesnego obciążenia.  (Prof. Lee, Sung-Bok)
PunktProtokół natychmiastowego obciążenia: nowe wskazówki chirurgiczne i protetyczne dla zapewnienia sukcesów klinicznych.  (Dr. Heo, Young-Ku)
PunktNatychmiastowe obciążenie przy użyciu szablonu Precision i wykonanej komputerowo odbudowy protetycznej.  (Dr. Kim, Jong-Yub)
PunktKomplikacje po implantacji i ich rozwiązania.  (Dr. Dakahashi)
PunktPeriimplantatis - zapobieganie i leczenie.  (Dr. Nakajima)
PunktBoczna i pionowa augmentacja z wykorzystaniem membrany CTi-mem oraz narzędzia do pobierania kości ACM.  (Dr. Cho, Young-Jun)

Warsztaty
PunktZabieg Sinuslift z użyciem SCA Kit & SLA Kit.
PunktImplantacja techniką bezpłatową z użyciem systemów CMI IS-II Active oraz NeoGuide.
PunktSterowana regeneracja kości z wykorzystaniem CTi-mem, Neo GBR Kit, TentScrew i ACM.
PunktJak radzić sobie z powikłaniami po implantacji (FR Kit, SR Kit, i-Brush oraz Gingi-Brush).
(Dr. Heo, Young-Ku, Dr. Kim, Jong-Yub, Dr. Kim, Jong-Hwa)

Powrót