Rubikon

Przekrocz z nami Rubikon Implantologii

Zgłoszenia:

Przekrocz z nami Rubikon implantologii to dwudniowe szkolenie implantoprotetyczne obejmujące 20 godzin szkoleniowych przygotowane przez doświadczonych lekarzy chirurgów Michała Jóźwiaka i Jerzego Zbożenia jest skierowane do ogólnie praktykujących lekarzy, chcących wprowadzić leczenie implantoprotetyczne do codziennej praktyki. Uczestnicy będą mogli opanować niezbędne procedury chirurgiczne związane z zabiegami implantoprotetycznymi. 

Poszerzenie zakresu usług medycznych bez wątpienia wpłynie na zwiększenie prestiżu praktyki, ułatwi podjęcie decyzji o rodzaju zabiegu, umożliwi prawidłową kwalifikację pacjentów.

Uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się przygotowaniem miejsca zabiegu i podstawowym instrumentarium, poprawić swoje umiejętności   w zakresie projektowania i mobilizacji płata śluzówkowo-okostnowego, sekwencjami preparowania łoża implantologicznego w zależności od rodzaju kości, zakładania szwów, wskazaniami opieki przed i pozabiegowej, czy w końcu  aspektami prawnymi zabiegów implantologicznych.

  

Prowadzący

Dr Jerzy Zbożeń, Dr Michał Jóźwiak

 

Program zajęć*

Dzień 1, Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00

1. Omówienie założeń i celów kursu.

2. Histologia zintegrowanego implantu, prognozy przetrwania implantów.

3. Budowa implantu jedno i dwuczęściowego. Ewolucja implantów od czasów Branemarka do dnia dzisiejszego.

4. Pojęcie stabilności pierwotnej i wtórnej, krzywe stabilności, czas gojenia, zależność stabilności wtórnej w stosunku do pierwotnej, czas gojenia, protokoły obciążeń.

5. Anatomia implantoprotetyczna oraz anatomia radiologiczna (nerw zębodołowy dolny, przekroje wyrostka zębodołowego w zależności od okolicy, szczęka i żuchwa,  zachyłek zębodołowy zatoki szczękowej, jama nosowa, otwór przysieczny).

6. Instrumentarium:

    - przygotowanie pola zabiegowego

    - instrumentarium

    - fizjodyspenser

    - dokumentacja zabiegu

7. Zabiegi bezpłatowe i płatowe.

8. Projektowanie płata śluzówkowo - okostnowego.

9. Preparacja łoża:

    a) Kość to żywa tkanka : prędkość obrotowa narzędzi, chłodzenie, temperatura graniczna, badania z użyciem termopary

    b) Różnice w preparacji pomiędzy D1/D2 a D3/D4 gwintowanie/underdriling

    c) Pojęcie stabilności pierwotnej, obszary stabilności CMI

    d) Obciążanie implantów - linia czasowa, zasady

10. Co dalej: śruba gojąca/ korona tymczasowa.

11. Stabilność pierwotna co o tym decyduje: specyfika CMI IS II na tle implantów na rynku.

12. Przejście do stabilności wtórnej: czas, zależność  od stabilności pierwotnej, progressive loading, specyfika powierzchni SLA.

13. Gospodarowanie przestrzenią: odległości pomiędzy implantem a zębem i pomiędzy implantami, jak liczyć jak planować, postępowanie  w sytuacji deficytu miejsca, CBCT twoim przyjacielem a Simplant arbitrem.

14. Planowanie na podstawie panoramy, CBCT i Smplant, szablony implantologiczne.

15. Podstawowe techniki augmentacyjne.

16. Opieka pozabiegowa, farmakoterapia.

17. Ocena czynników ryzyka.

18. Zajęcia praktyczne:

    a) Planowanie płata śluzówkowo-okostnowego

    b) Preparacja łoża implantu w warunkach różnej jakości kości

    c) Gwintowanie i underdriling

    d) Wprowadzenie implantu

    e) Pomiar stabilności pierwotnej

    f) Techniki szycia

19. Panel wieczorny: nie ma głupich pytań , mity i fakty w implantologii – odpowiemy na każde pytanie.

 

Dzień 2

1. Powikłania: co może pójść nie tak:

    a) Zapobieganie zakażeniom (rola CHX, kiedy i czy w ogóle antybiotyk)

    b) Zranienie nerwu

    c) Perforacja zatoki

    d) Przyczyny dolegliwości bólowych po implantacji

    e) Pozycjonowanie implantów

2. Elementy implantoprotetyki, zasady i wskazówki:

    a) Planowanie pracy protetycznej

    b) Techniki wyciskowe

    c) Prace tymczasowe

    d) Rodzaje łączników

    e) Osadzanie prac protetycznych

    f) Kalkulacja kosztów leczenia implantologicznego

    g) Kwestie prawne, gwarancja na prace protetyczne

3. Zabiegi na żywo, ćwiczenia praktyczne na fantomach.

 

Miejsce:
Profident, 25-328 Kielce, ul. Legnicka 2
Dojazd: mapka
Zobacz Profident na Mapach Google
Współrzędne GPS: 50°52′19.0″N, 020°38′50.7″E 

 

 

Kontakt:

Informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod adresem email szkolenia@profident.pl

lub telefonicznine pod nr.: 41 341 72 30, 41 341 72 31, 41 341 72 32.

Rejestracja na szkolenia odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Powrót