Simplant day PSI

Szkolenie implantologiczne - diagnostyka, planowanie, szablony zabiegowe, augmentacja w szczęce i żuchwie, implantoprotetyka.

 

Implantologia _psiData

07-08.02.2014  - zobacz galerię
14-15.02.2014  - zobacz galerię

Miejsce

Profident, Kielce ul Legnicka 2
zobacz mapkę dojazdową

 
Program zajęć

Dzień pierwszy
Implantologia _psiPunktPrezentacja obszarów ważnych implantologicznie i zagrożenie sąsiednich struktur anatomicznych.
PunktAnatomia tkanek miękkich i twardych jamy ustnej w odniesieniu do praktyki - przestrzenie, okolice, topografia.
PunktPodnoszenie dna zatoki szczękowej.
PunktOtwór bródkowy i przebieg nervus mentalis, przebieg canalis mandibulae z jego odmianami.
PunktStruktury na dnie jamy ustnej nervus lingualis, ductus submandibularis, glandula sublingualis.
PunktTeoretyczne podstawy współczesnej diagnostyki obrazowej, a w szczególności diagnostyki układu stomatognatycznego.
PunktWspółczesne metody diagnostyki obrazowej w stomatologii.
PunktRentgenodiagnostyka przedimplantacyjna.
PunktRentgenodiagnostyka sródoperacyjna - omówienie na przykładach własnych.
PunktAnaliza rozbieżności pomiędzy rentgenodiagnostyką przedimplantacyjną a sródoperacyjnym obrazem klinicznym - omówienie na przykładzie przypadków własnych.
PunktDiagnostyka i planowanie (kliniczne, radiologiczne, modele,3D) od rtg panoramicznego do planowania nawigacyjnego - kiedy planowanie 3D jest niezbędne?
PunktHistoryczny rozwój metod planowania leczenia implantologicznego.
PunktPrzedstawienie różnych systemów planowania komputerowego 3D.
PunktWskazania do wykorzystania tomografii komputerowej w diagnostyce przedimplantologicznej.
PunktPrezentacja i omówienie przypadków klinicznych.

Dzień drugi
PunktZajęcia kliniczne - omówienie diagnostyki przedimplantacyjnej oraz poszczególnych faz klinicznych przed zabiegiem implantacji, prezentacja instrumentarium, modeli, kart leczenia.
PunktZabieg lub zabiegi kliniczne - możliwość czynnej asysty przy zabiegu 2 uczestników szkolenia. Opcjonalna videotransmisja zabiegu dla pozostałych uczestników szkolenia z możliwością zadawania pytań operatorowi.
PunktDyskusja.

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

 

14-15.02.2014r. - Galeria

 PSI1402_1  PSI1402_2
 PSI1402_3  PSI1402_4
 PSI1402_5  PSI1402_6
 PSI1402_7  PSI1402_8
 PSI1402_9  PSI1402_9
 PSI1402_11  PSI1402_12

 07-08.02.2014r. - Galeria

Psi _simplant _1 Psi _simplant _2
Psi _simplant _3 Psi _simplant _4
Psi _simplant _5 Psi _simplant _6
Psi _simplant _7 Psi _simplant _9
Psi _simplant _8 Psi _simplant _9a
Psi _simplant _9b Psi _simplant _10
Powrót