Śliwowski Overdenture System

Zaopatrzenie bezzębnej żuchwy w systemie SOS.

Firma Profident wspólnie z Fundacjš Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, twórcš systemu implantologicznego Osteoplant, zorganizowała kurs praktyczny dotyczšcy nowej metody zaopatrzenia bezzębnej żuchwy w systemie SOS (Sliwowski Overdenture System).

Zajęcia poprowadzili dr: Krzysztof Œliwowski, Dominika Œliwowska, Rafał Zagalak, Jerzy Zbożeń.

System SOS umożliwia lekarzowi możliwie najprostszš procedurę odbudowy protetycznej. Lekarz po wykonaniu badania tomograficznego może przesłać badanie do opracowania w programie Simplant, finalnie otrzymujšc kompletny zestaw składajšcy się z szablonu chirurgicznego wspartego na œluzówce (do zabiegu bezpłatowego) oraz wszystkich pozostałych elementów, koniecznych do stabilizacji protezy.


Podsumowanie i wnioski

 

Punktwysoka jakoœć i perfekcyjne spasowanie
Punktkrótki okres leczenia - jeden dzień
Punktniski koszt leczenia
Punktłatwe w użyciu dla pacjenta i dla lekarza
Punktmało komplikacji
Punktkompatybilnoœć z większoœciš przodujšcych systemów implantologicznych

 

Program zajęć

09.00 - 10.00    Wprowadzenie i założenia teoretyczne systemu SOS
10.00 - 10.30    Przerwa kawowa
10.30 - 12.00    Zabieg implantacji na żywo, wyciski, częœć laboratoryjna
12.00 - 13.00    Omówienie zabiegu, zalety i komplikacje z SOS
13.00 - 13.45    Obiad
13.45 - 15.30    Zajęcia praktyczne
                       Grupa A: implantacja z użyciem szablonu na modelu, montaż belki
                       Grupa B: planowanie szablonu w programie SimPlant
15.30 - 16.00    Oddanie pacjentowi gotowej pracy
16.00 - 17.45    Zajęcia praktyczne
                       Grupa A: planowanie szablonu w programie SimPlant
                       Grupa B: implantacja z użyciem szablonu na modelu, montaż belki
17.45 - 18.00    Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów


Data: 5 maja 2012 - sobota w godzinach 9.00 - 18.00
Miejsce: Profident, Kielce ul Legnicka 2
Dojazd: zobacz mapkę

 

Fotorelacja

 

Sos1 Sos2 Sos3
Sos4 Sos5 Sos6
Sos7 Sos8 Sos9
Powrót