Szyny relaksacyjne

Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.

 

Natrodent1Informacje ogólne

Miejsce szkolenia: Klinika PROFIDENT ul. Legnicka 2 Kielce
Kurs prowadzi : Piotr Nagadowski

Terminy:
27 listopad 2011,
3 kwietnia 2011,

Program szkolenia:

10.00 Wykład teoretyczny:

•Centralna relacja i jej znaczenie w planowaniu prac protetycznych i leczeniu szynowym
•Sposoby rejestracji układu stomatognatycznego pacjenta
•Informacje niezbędne do indywidualizacji uzupełnień protetycznych
•Sposoby rejestracji Relacji Centralnej i Centralnej Okluzji
•Rodzaje szyn i ich zastosowanie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta
•Jak wykonać szynę, która ma pomóc a nie zaszkodzić pacjentowi
•Jak wykorzystać szynę do planowania pracy protetycznej
•Podwyższenie zwarcia - " o ile milimetrów mogę podwyższyć zwarcie ?"
•Szyna relaksacyjna - jej rola w diagnostyce stawowej
•Dlaczego pacjenci nie chcą nosić szyn?


13.15 Praca praktyczna:

•Szyna relaksacyjna wykonana w zwieraku i artykulatorze wg. Teorii Bonvilla (porównanie funkcjonalności szyn )
•Rejestracja pacjenta łukiem twarzowym
•Deprogramacja mięśniowa (Sliding Guide - rejestracja CR)
•Rejestracja dynamicznych parametrów stawowych pacjenta (Tor nachylenia drogi stawowej, Kąt Bennetta)
•Prezentacja moŜliwości elekronicznej rejestracji stawowej – Cadiax Compact
•Przeniesienie rejestracji z łuku twarzowego do artykulatora
•Ustawienie modeli szczęki i żuchwy w CR
•Wykonanie szyny relaksacyjnej wg. rejestratów indywidualnych
•Porównanie szyny relaksacyjnej wykonanej wg. wartości średnich i indywidualnych
•DyskusjaZa uczestnictwo lekarzowi przysługuje 7 punktów edukacyjnych
Proszę przygotować dwa komplety swoich własnych modeli (góra idół) odlane z gipsu 4 klasy.

 

Powrót