Spotkanie Miłośników Endodoncji

Coroczne spotkanie miłośników endodoncji to miedzynarodowe sympozjum poświęcone endodoncji oraz implantologii. Uczestnicy biorą udział w wykładach prowadzonych przez uznane autorytety w dziedzinie stomatologii oraz wymieniają się doświadczeniami. Każde spotkanie obfituje również w interesujące imprezy towarzyskie.