Zarys tematyki

Pulp Fiction 15 - Penn Global Endo-Perio Symposium

 

This year's programme prepared in cooperation with the most prominent lecturers from University of Pennsylvania covers top and hot basic science issues, basic Perio treatment concept followed by implants and Endo/Perio. The audience would be not only periodontists, but everybody who practices general dentistry plus Perio guys. More specific programme will be published soon.

 

Czwartek, 5 Grudnia 2013

Warsztaty praktyczne: Mikroskop w codziennej praktyce stomatologicznej (precyzja niezbędnym czynnikiem sukcesu). Dr Tomasz Machan Zobacz więcej.

Warsztaty praktyczne: TF adaptive - nowatorskie podejście do wykorzystania technik recipro w leczeniu kanałowym. Prof. Gianluca Gambarini Zobacz więcej.

Warsztaty praktyczne: Co nowego w implantologii, protokoły obciążania w leczeniu implantoprotetycznym, małoinwazyjne zabiegi augmentacyjne. Dr Michał Jóźwiak, Dr Jerzy Zbożeń Zobacz więcej.

Ponowne leczenie endodontyczne vs. chirurgia okołokorzeniowa.
Prof. Marga Ree

Kliniczne zastosowania materiałów bioceramicznych.
Prof. Marga Ree

"...A gdy na radiografii widzę dużą kieszonkę kostną..." czyli praktyczne dywagacje periodontologiczno - endodontyczne.
Dr Tomasz Machan

Techniki recipro w endodoncji. Trójwymiarowe opracowywanie kanałów korzeniowych.
Prof. Gianluca Gambarini

Współczesna diagnostyka i wytyczne do leczenia problemów śluzówkowo - dziąsłowych.
Dr n. med. Witold Jurczyński

Rekomendacja PTE - prezentacje przypadków.
Dr Jolanta Nowak, Dr Radosław Nowak, Dr Artur Sienkiewicz

 

Piątek, 6 Grudnia 2013 : Penn Global Endo-Perio

Patogeneza chorób periodontologicznych: biofilm i ryzyko zachorowań.
Prof. Denis Kinane

Negatywny wpływ stanów zapalnych i cukrzycy na procesy kościotwórcze.
Prof. Dana Graves

Rozpoznawanie chorób perio i podstawy planowania leczenia.
Prof. Panagiota Stathopoulou

10 przykazań strategii implantacji dla długoterminowych efektów.
Prof. Christof Pertl

Odbudowa estetyczna naturalnych zębów i implantów.
Prof. Alan Atlas

 

Sobota, 7 Grudnia 2013 : Penn Global Endo-Perio

Mirkochirurgiczny zabieg na żywo : resekcja trzonowca.
Prof. Syngcuk Kim

Powiązania między periodontologią i endodoncją oraz ich zastosowanie w leczeniu.
Prof. Sam Kratchman

Projektowanie płata śluzówkowo-okostnowego i rodzaje szwów atraumatycznych.
Pof. Sam Kratchman

Ocena efektów leczenia: endo vs implant.
Prof. Syngcuk Kim

Prezentacja przypadków: jaka jest najlepsza opcja leczenia?
Prof. Sam Kratchman i Prof. Syngcuk Kim
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.

Powrót