Wykładowcy

 • Prof. Gianluca Gambarini

  Profesor endodoncji, Uniwersytet w Rzymie, La Sapienza. Międzynarodowy wykładowca i naukowiec. Jest autorem ponad 380 artykułów naukowych, dwóch książek. Wykładał na całym świecie (ponad 240 prezentacji), oraz był zapraszany jako główny mówca w najważniejszych międzynarodowych i narodowych kongresach endodontycznych.

 • Dr Michał Jóźwiak

  Dr Michał Jóźwiak jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku - specjalizacja: chirurg stomatolog. Od 1987 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Iławie.

 • Dr n. med. Witold Jurczyński

  Ukończył studia medyczne w Collegium Medicum UJ w 1992r., uzyskał specjalizację II stopnia w periodontologii w roku 1999r. W 2003 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Międzynarodowy członek Amerykańskiej Akademii Periodontologii.

 • Dr Tomasz Machan

  Ukończył stomatologię na Uniwersytecie "La Sapienza" w Rzymie. W 1998 uczestniczył w szkoleniu "Microscope Training in Endodontics" w University of Pennsylvania, Department of Entodontics u prof. Syungcuka Kima.

 • Prof. Marga Ree

  Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim.

 • Dr Jerzy Zbożeń

  Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia. implantologia.

 • Prof. Alan M. Atlas

  Prof. Alan M. Atlas otrzymał tytuł lekarza stomatologa na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Ponadto, jest on zaangażowany w rozwój i integrację badań naukowych dotyczących implantów, prac ceramicznych CAD-CAM i materiałów stomatologicznych na Uniwersytecie Pennsylwanii.

 • Prof. Dana T. Graves

  Dr Graves jest wykładowcą na wydziale periodontologii, prodziekanem ds. badań translacyjnych, doktorem nauk ścisłych oraz tymczasowym dyrektorem w Programie Stomatologicznym na Penn Dental Medicine. Jego główne zainteresowania badawcze to obszary ze zmianami zapalnymi, cukrzyca i ich związek z chorobami periodontologicznymi oraz utratą i odbudową tkanki miękkiej i kości.

 • Prof. Syngcuk Kim

  Powszechnie uznawany za twórcę zasad leczenia z użyciem mikroskopu. Prof. Syngcuka Kima już w 1974 roku zastosował to urządzenie do rutynowych zabiegów w endodoncji. Jest również głównym autorem pierwszej specjalistycznej książki dotyczącej zabiegów endodontycznych przeprowadzonych w mikroskopie operacyjnym - Color Atlas of Microsurgery in Endodontics, 2001.

 • Prof. Denis Kinane

  Dr Kinane zdobył tytuł chirurga stomatologa, a następnie tytuł doktora mikrobiologii na University of Edinburgh. Jest również członkiem Faculties of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of Edinburgh oraz członkiem Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. W 2009 dołączył do zespołu Penn Dental Medicine, gdzie pełni funkcję dziekana oraz profesora patologii i periodontologii.

 • Prof. Sam Kratchman

  Specjalista endodonta, uznany wykładowca, autor wielu prac naukowych z zakresu endodoncji i mikrochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych. Działa na rzecz repopularyzacji mikrochirurgii w podręcznikach do endodoncji oraz klinikach dentystycznych Ameryki Północnej.

 • Prof. Christof Pertl

  Dr Christof Pertl zajmuje się zarówno endodoncją jak również chirurgią. Jest profesorem w University of Graz oraz w School of Dental Medicine, University of Pennsylvania. Naucza w Harvard School of Dental Medicine oraz w Dental School in Vienna. Prowadzi praktykę w Graz w Austrii. Dr Pertl jest bardzo cenionym wykładowcą z ogromnym doświadczeniem klinicznym.

 • Prof. Panagiota Stathopoulou

  Dr Stathopoulou pochodzi z Grecji, gdzie uzyskała tytuł chirurga dentysty na Uniwesytecie w Atenach. Po uzyskaniu tytułu doktora na University of Louisville wróciła do Aten, gdzie przez 4 lata prowadziła prywatną praktykę. Następnie, dołączyła do zespołu praktyki akademickiej Penn Dental. Obecnie Dr Yota Stathopoulou zajmuje się periodontologią.

Powrót