Program Sympozjum

 

28 listopada 2018 - środa

 

15:00 -

Egzamin Curriculum Endodontyczne, Edycja 2018 - Polskie Towarzystwo Endodontyczne


29 listopada 2018 – czwartek

 

08.00 – 13.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 13.00

Warsztaty praktyczne

Nr I: Bezpieczne pozyskiwanie biomateriału – PRF warsztaty praktyczne – Dr Jerzy Zbożeń 
Nr II: Prosty i bezpieczny sposób na czyszczenie, opracowanie i irygację kanałów zębowych – Dr Jorge Vera 
Nr III: Podstawy analizy wyników badań tomograficznych – Dr Tomasz Zbożeń
Nr IV: Dokumentacja fotograficzna w stomatologii – Dr Jakub Wiśniewski 
Nr V: Praca Laserem nie tylko w endodoncji (dwie grupy: 10.00 -11.30 oraz 11.30 - 13.00) – Lukasz Hasske 

13:00 – 13:50

Spotkanie przy kawie

13:50 – 14:00

Powitanie

14:00 – 15:00

Zastosowanie Lasera … nie tylko w endodoncji – Lukasz Hasske

15:00 – 16:30

Nowe protokoły leczenia w traumatologii zębów stałych u dzieci – Dr Michał Sobczak 

16:30 – 17:00

Spotkanie przy kawie / Wystawa Stomatologiczna 

17:00 – 18:30

Leczenie endodontyczne zębów po urazach – Dr Leszek Sawicki

18:30 – 20:00

Przygotowanie zębów przed leczeniem endodontycznym oraz odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym – Dr Maciej Czerwiński

20:00 – 20:30

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego – Dr Bartłomiej Niezgodziński

20:30 – 21.00

Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek ukończenia Curriculum Endodontycznego 2018.

20:30 – 21.00

Czas relaksu

21.00 – 03.00

Kolacja / Wieczór Towarzyski w stylu Marvel Comics / Dc Comics (mile widziane stroje tematyczne)
około 23.30 Finał konkursu najciekawsze przebranie – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

 

30 listopada 2018 – piątek

 

07.00 – 10.00

Śniadanie

10.00 – 11.30

Niepowodzenia i błędy w leczeniu endodontycznym - Dr Meetu Kohli

11:30 – 12:00

 Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

12:00 – 13:30

Praktyczna prezentacja leków przeciwbólowych, znieczuleń oraz środków farmakologicznych – Dr Guillaume Jouanny

13:30 – 14:00

CBCT jako GPS w zabiegach chirurgicznych – Prof. Syngcuk Kim

14:00 – 15:00

Lunch / Wystawa stomatologiczna

15:00 – 16:30

Etiologia, diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych – Dr Francesco Maggiore

16:30 – 18:00

Ratować czy nie ratować: leczenie endodontyczne vs implantacja – Prof. Syngcuk Kim

18.00 – 18.30

Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

18.30 – 20.00

Dyskusja z udziałem wykładowców Penn University

20.00 – 21.00

 

Kolacja i spacer po Rynku

21.00 – 04.00

Wieczór Andrzejkowy (Music Club “Domówka”) - live music


1 grudnia 2018 – sobota

 

07.00 – 10.00

Śniadanie

10.00 – 11.30

Długoterminowa kontrola zębów po urazach: aspekty endodontyczne i odbudowa, część I – Prof. Marga Ree

11:30 – 12:00

Przerwa Kawowa / Wystawa stomatologiczna

12:00 – 13:00

Długoterminowa kontrola zębów po urazach: aspekty endodontyczne i odbudowa, część II – Prof. Marga Ree

13:00 – 14:30

Zamierzona replantacja, transplantacja oraz związek między endodoncją i stomatologią zachowawczą – Prof. Jorge Vera

14:30 – 15:30

Lunch / Wystawa stomatologiczna

15:30 – 17:00

Zabieg endodontyczny, mądry wybór – Prof. Bertrand Khayat

17:00 - 17:30

Przerwa kawowa / Wystawa stomatologiczna

17:30 – 18:00

Zęby stałe z niezakończonym rozwojem korzenia: od apeksyfikacji do rewaskularyzacji – Prof. Elisabetta Cotti

18:00 – 19:00

Jak radzić sobie z zapalną resorpcją przyszyjkową: podejście kliniczne – Prof. Elisabetta Cotti

19:00 – 20:00

Czas relaksu

20.00 – 04.00

Uroczysta kolacja - w stylu Mia & Vega z filmu "Pulp Fiction" (mile widziane stroje tematyczne) - Live Music
około 21.30 Uroczyste rozdanie dyplomów - grupowe zdjęcie z wykładowcami
około 22.30 Konkurs tańca z filmu Pulp Fiction – Endodontyczna nagroda dla zwycięzców

 

2 grudnia 2018 – niedziela

 

07.00 - 11.00

Śniadanie

11.00 - 14.00

Czas powrotów

 

* organizator zastrzega sobie prawo do zmian

 

 

Powrót