General Information

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 1
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 1 - 2 czerwca 2001 r.

 

DoktoreW dniach 1-2 czerwca 2001 członkowie dyskusyjnej listy stomatologicznej spotkali się na warsztatach endodontycznych w Kielcach w praktyce Profidentu. W tym niedługim czasie udało się zmieścić krótkie wykłady, prezentację leczenia endodontycznego z jednoczesną transmisją obrazu z mikroskopu zabiegowego, a także zajęcia praktyczne z możliwością pracy fantomowej różnymi systemami rotacyjnych narzędzi niklowo-tytanowych. Każdy z uczestników mógł sprawdzić prawidłowość i dokładność pomiarów długości roboczej za pomocą lokalizatora wierzchołkowego Root ZX i wypróbować różne systemy wypełniania kanałów termoplastyczną gutaperką (Thermafil, System B, Obtura). Godna podkreślenia była niecodzienna okazja wypróbowania mikroskopu zabiegowego firmy Leica. Dzięki dobrej współpracy wszystkich uczestników okazało się możliwe (zwłaszcza drugiego dnia) płynne przejście z porannej rekreacji do praktycznej nauki, a następnie dyskusji w podgrupach po to, by hucznie zakończyć dzień (noc) w dyskotece „Havana Club.” W planie są kolejne, cykliczne spotkania w liczniejszym gronie członków liety dyskusyjnej.

 

Powrót