General Information

Międzynarodowy Kongres Pulp Fiction 5
Spotkanie Miłośników Endodoncji, 11 - 14 grudnia 2003 r.

DoktoreJuż po raz piąty uczestnicy internetowej listy dyskusyjnej spotkali się na warsztatach endodontycznych Pulp Fiction. Ameliówka położona niedaleko Kielc już trzykrotnie gościła endodontów pragnących doskonalić się w tej wąskiej dziedzinie stomatologii.

Powrót