RTG

Zobacz jakie usługi świadczy pracownia radiologiczna w naszej klinice.

Aby zapewnić pacjentom w Kielcach najwyższej jakości usługi medyczne niezbędne jest wykorzystanie najnowszych technologii. Nieodzownym elementem leczenia stomatologicznego, w szególności leczenia kanałowego oraz leczenia implantami zębowymi, jest właściwa diagnostyka z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów rtg.
Do dyspozycji naszych lekarzy posiadamy aparaty japońskiej firmy Morita: Acuitomo oraz Verawiew IX. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości japońskiej technologii możemy wykonywać zdjęcia rtg, panoramiczne oraz tomograficzne.

Rtg _1Badania wykonywane w naszej pracowni:

PunktBadanie tomograficzne:
    PunktO ograniczonym polu obrazowania (4cmx4cm) - maksymalnie 3 sąsiadujące zęby
    PunktPełnego łuku zębowego szczęki i żuchwy (8cmx8cm)
    PunktBadanie tomograficzne na potrzeby oprogramowania SimPlant: szczęka/ żuchwa
PunktZdjęcie panoramiczne
PunktZdjęcie cefalometryczne
PunktZdjęcie czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych
PunktZdjęcie wewnątrzustne

Korzyści dla lekarza i pacjenta:

PunktKrótki czas badania
PunktNiska dawka efektywna promieniowania
PunktWyraźne zdjęcie o wysokiej rozdzielczości
PunktSkierowanie jest informacją dla pacjenta i dla radiologa

 

Nasza pracownia świadczy również usługi niezależnie. Wszystkich lekarzy oraz pacjentów, którzy potrzebują badania RTG zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Legnickiej 2 w Kielcach (zobacz mapę). Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerami telefonu: 41 341 72 40 oraz 41 341 72 41, a także elektronicznie e-mail: wizyta@profident.pl.

 

 


 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko z dnia 17 maja 2021r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

PROFIDENT Sprzęt i Materiały Dentystyczne  Jadwiga Zbożeń 25-328 Kielce, ul. Legnicka 2

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe /Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Zezwolenie nr SE.XVIa-451/293/DPk/09 wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dn. 13-7-2009r.,

Zezwolenie nr NHR.9026.1.51.2019 wydane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 4-10-2019 r.,

 • uruchamianiu rentgenowskiej pracowni stomatologicznej z aparatami do zdjęć punktowych i pantomograficznych.
 • zgoda ŚPWIS nr NHR.9026.2.7.2020 z dnia 28-8-2020 r,na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego
 • jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierzy indywidualnych - w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie przekroczyła 1 mSv.
 • jednostka nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych osłon stałych. Pomiary dozymetryczne zostały wykonane przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na etapie wydawania zezwolenia. Wszystkie wyniki są poniżej wartości granicznych określonych w przepisach.

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

POBIERZ

 

 

Powrót