Dentaport ZX

Producent Morita
Przejdź do sklepu

Endometr DentaPort Root ZX

PunktDokładne wyniki pomiarowe zarówno w suchym jak i wilgotnym kanale
PunktCzytelna skala dokładnie pokazuje pozycję pilnika w kanale
PunktLekka, a jednocześnie stabilna obudowa

Dokładna pozycja pilnika w kanale jest wyświetlana na dużym i wyraźnym ekranie ciekłokrystalicznym. Moment zbliżania się pilnika do otworu wierzchołkowego może być również sygnalizowany akustycznie.

DentaportZX_6

Możliwość rozbudowania urządzenia o dodatkowy moduł mikromotora

Dentaport ZX jest dwumodułowym wielofunkcyjnym urządzeniem opracowanym pod kątem wymogów leczenia endodontycznego. Dentaport ZX składa się obecnie z modułu Root ZX, modułu Tri Auto ZX, pokrywy na akumulatory, koñcówki (z mikrosilnikiem), ró¿nych elektrod i sond, włącznika nożnego (opcja), ładowarki do akumulatorów oraz innego drobnego osprzętu. Moduł Root ZX wykonuje elektroniczny pomiar kanałów korzeniowych i jest dodatkowo wykorzystywany jako system kontroli dla modułu Tri Auto ZX. Wyświetlacz tego modułu pokazuje cały szereg funkcji. Moduł Root ZX może być wykorzystywany niezależnie. Wymagane jest wtedy założenie baterii AA, podłączenie elektrody biernej i uchwytu instrumentu kanałowego. W takim przypadku urządzenie jest nazywane Dentaport Root ZX i funkcjonuje w taki sam sposób, jak oryginalny endometr Root ZX. Po zdjęciu z modułu Root ZX tylnej pokrywy i zastąpieniu jej modułem Tri Auto ZX; po podłączeniu mikrosilnika, kątnicy, biernej elektrody i ewentualnie opcjonalnego włącznika nożnego urządzenie może pracować w taki sam sposób jak poprzednia wersja Tri Auto ZX - zobacz więcej.

Dentaport ZX_7

 

Występuje również w wersji OTR - z ruchem recipro:


Optimum Torque Reverse: Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy w kanale narzędzie poddawane jest bardzo dużym naciskom i przeciążeniom, które są przeciwstawne momentowi obrotowemu endomotora. W rezultacie pilniki rotacyjne pękają z powodu nadmiernego obciążenia podczas skręcania. W związku z tym, należy maksymalnie ograniczyć wpływ momentu obrotowego na pilnik. Dzięki zastosowaniu technologii OTR, ruch pilnika ulega zmianie w momencie przekroczenia ustawionego momentu obrotowego. Pilnik wykonuje wtedy ruch 90° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Po wykonaniu ruchu recipro pilnik ponownie rozpoczyna pracę w standardowych ruchu rotacyjnym z lepszą skutecznością cięcia i usuwania zanieczyszczeń.

Zalety: procedura ta jest powtarzana wyłącznie jeśli po wykonaniu ruchu 180° obciążanie pilnika jest nadal wysokie.  Jeśli obciążenie jest niskie pilnik wykonuje ciągły ruch rotacyjny. Procedura opracowania kanału jest teraz niezwykle łatwa, i wymaga użycia od 1 do 3 pilników (dowolny system pilników Ni-Ti za wyjątkiem innych pilników typu Recipro np. Reciproc czy TF Adaptive). Lepsze usuwanie zanieczyszczeń z kanału, lepszy dostęp do kanału oraz zachowanie anatomicznego kształtu kanału, wszystkie te zalety pozwalają na zaoszczędzić czas oraz materiały.