SimPlant - możliwości

Zastosowanie i podstawowe funkcje interaktywnego programu do planowania leczenia implantologicznego.

Firma Materialise od ponad dekady dostarcza wysokiej jakości rozwiązania wspierające kliniki implantologiczne w diagnozie i podejmowaniu decyzji. W dobie komputeryzacji, cyfrowa obróbka informacji stała się istotnym czynnikiem redukującym koszty, poprawiającym efektywność w medycynie. Oprogramowanie firmy Materialise jest wspierane przez rozbudowany dział badań klinicznych. Użytkownicy na całym świecie otrzymują wsparcie medyczne i techniczne dzięki doświadczonym wykładowcom.

 

SimPlant – o programie

 

SimPlant to interaktywny program komputerowy do przewidywalnego planowania leczenia implantologicznego. Plan leczenia opracowany z wirtualnym asystentem Dr James uwzględnia zarówno aspekty biomechaniczne jak i estetyczne.

Simplant1Wirtualny Asystent Dr James
Dr James umiejscawia implanty w miejscu proponowanej odbudowy protetycznej, uwzględniając szerokość kości i przebieg nerwu. Używając wirtualnych zębów lub zębów skanowanej protezy pacjenta, program samodzielnie rozmieści preferowane przez lekarza implanty w możliwie najlepszym miejscu kości. Asystent planowania Dr James sprawia, że planowanie dla użytkownika programu jest szybkie i przyjazne.

Szablony SurgiGuide
Przenoszą dokładne planowanie na precyzyjną chirurgię. System SAFE SurgiGuide zapewnia dzięki specjalnym tulejom prowadzącym prawidłową, zgodną z planem pozycję implantu. Precyzyjne planowanie. Precyzyjne opracowanie łoża implantu. Precyzyjne wprowadzanie implantów. Elementy, które dają pacjentowi natychmiastowy uśmiech są dostępne dzięki Platformie SimPlant. 

Platforma SimPlant: otwarta i kompletna
Od wielu lat programy SimPlant i SurgiGuide zapewniają natychmiastowe rezultaty estetyczne u pacjentów. Wstępne planowanie i przygotowanie łoża kostnego poprzez szablon ułatwia późniejszą odbudowę zarówno tymczasową jak i ostateczną.  Platforma SimPlant dostarcza właściwe rozwiązanie dla każdego pacjenta, umożliwia pracę każdym systemem implantologicznym.

Interaktywny program SimPlant umożliwia:
 1. Planowanie przedzabiegowe
 2. Kompatybilność ze wszystkimi systemami implantologicznymi
 3. Przeniesienie projektu na zabieg za pomocą szablonów chirurgicznych

Zalety programu:
  PunktDobra komunikacja z pacjentem - trójwymiarowe obrazowanie zabiegu
  PunktZnakomita diagnostyka i dokumentacja leczenia
  PunktAnaliza anatomi pacjenta i planowanie leczenia skraca czas zabiegu
  PunktOgraniczenie powikłań i dolegliwości pozabiegowych
  PunktPrzewidywalność leczenia implantologicznego i odbudowy protetycznej
  PunktOszczędność kosztów - optymalna pozycja wszczepu to tańsza protetyka

 

Najważniejsze funkcje oprogramowania SimPlant

 

Simplant2Analiza jakości tkanki kostnej
Program SimPlant umożliwia analizę gęstości kości w różnych kategoriach, zawsze w powiązaniu z jednostkami Hounsfielda, które zaznaczone są różnymi kolorami. Informacje dotyczące jakości tkanki kostnej wpływają na dokładność planu leczenia oraz mogą pomóc w przygotowaniu zabiegu implantacji natychmiastowej.

Definiowanie miejsc kolizyjnych
Program SimPlant wykrywa kolizje pomiędzy implantami, pomiędzy implantem a nerwem zębodołowym lub pomiędzy odbudowywanymi przestrzeniami. Dzięki informacjom ostrzegawczym możesz bez obaw pracować w bezpiecznej strefie

 

Simplant3Wirtualne zęby: Wizualizacja estetycznej odbudowy protetycznej
"Wirtualne Zęby" mogą być dodane do każdego badania kiedy nie są dostępne skany protezy lub kiedy zawierają one dużo zakłóceń. Planowanie leczenia z programem SimPlant jest dokładniejsze, kiedy lekarz zobrazuje ustawienie implantów w osi zgodnie z lokalizacją proponowanej odbudowy. "Wirtualne Zęby" mogą być wykorzystane do optymalnego pozycjonowania estetycznego. Program Dr James współpracuje razem z "Wirtualnymi Zębami" podczas pomocy w planowaniu.

 

Simplant4Interaktywne obrazy 3D: Simplant pokazuje dokładną anatomię pacjenta w postaci interaktywnego planu leczenia włącznie z wizualizacją 3D.
Wykorzystaj trójwymiarowe obrazy w celu dalszego poznania struktury anatomicznej kości pacjenta. Rozpoczynając pracę od funkcji 3D, obracaj skany w różnych kierunkach zaznaczając położenie implantów. Uwidocznij wprowadzone implanty i łączniki oraz symulowane komputerowo nerwy i miejsca augmentacji, które utworzono w programie. Położenie i ustawienie implantów można dowolnie zmienić na obrazie 3D.

 

Simplant5Odwzorowanie struktur anatomicznych
Dostępne są różne narzędzia dla podkreślenia struktur anatomicznych. Istnieje możliwość zaznaczenia nerwu żuchwowego, symulacji augmentacji w zatoce szczękowej i symulacji odbudowy kości, określenie cech anatomicznych takich jak np. korzenie zębowe. Podkreślone obszary są widoczne w programie SimPlant na wszystkich obrazach.

 

Simplant6Implanty i łączniki: rzeczywisty kształt
Program Simplant pokazuje implanty i filary w ich rzeczywistych kształtach aby zapewnić precyzyjne umiejscowienie uwzględniając wszystkie szczegóły anatomiczne.  Biblioteka implantów udostępnia większość systemów jakie są aktualnie obecne na rynku.  Uaktualnienia biblioteki implantów są dostępne na stronie www.simplant.com

 

SimPlant VIEW: Lepsza komunikacja
SimPlant VIEW jest pierwszą na świecie darmową interaktywną przeglądarką 3D, która umożliwia komunikację w zakresie planu leczenia pomiędzy lekarzami, laboratorium protetycznym, innymi specjalistami oraz pacjentem, za pomocą komputera PC. Dostępność takiej komunikacji wpływa na jakość leczenia, i dzięki temu przekłada się na lepsze rezultaty leczenia.
SimPlant VIEW jest przeglądarką dla osób, z którymi chcesz się kontaktować w zakresie planu leczenia. Jest bardzo prosta w obsłudze oraz oferuje interaktywny trójwymiarowy obraz, funkcje zbliżania obrazu, różne ustawienia kontrastu, pomiaru kątów ustawienia implantów, struktur anatomicznych, itp.

 

Natychmiastowy Uśmiech                                                                                            
Wykorzystanie SimPlant i SurgiGuide daje możliwość natychmiastowej odbudowy. Jeszcze przed zabiegiem technik dentystyczny może wykonać pracę protetyczną bazując na danych  z programu SurgiGuide i modelu szczęki lub żuchwy pacjenta. Dzięki temu pacjent opuszcza praktykę stomatologiczną z nowym uśmiechem bezpośrednio po zabiegu.

 

Film: Planowanie w 3D z użyciem programu SimPlant

 

 

Powrót