Planowanie

Przebieg kolejnych etapów planowania zabiegu i wykorzystywanych funkcji.

Zdjęcia tomograficzne lub skany wykonane w technologii stożkowej (conebeam) są źródłem różnorodnych, niezniekształconych danych opisujących budowę kostną pacjenta zarówno od strony jakościowej, jak i ilościowej. Program SimPlant pozwala na dokładną ocenę budowy anatomicznej pacjenta oraz umożliwia przeprowadzenie symulacji umieszczenia implantu i zabiegu augmentacji kości.


PunktDr James

Planowanie _4Wirtualny asystent, Dr James, spróbuje zaplanować wprowadzenie implantu w dowolnym miejscu. Doradzi lekarzowi również jaką strategię postępowania zastosować w przypadku, gdy umieszczenie implantu w danym miejscu jest niemożliwe, np. z powodu zbyt małej ilości tkanki kostnej albo ze względu na skomplikowaną sytuację protetyczną.

Na wstępie potrzebne są:

PunktSkany tomograficzne kości
PunktSkany tomograficzne protezy albo wirtualne zęby
PunktOpcjonalnie - obraz przebiegu nerwów
PunktOpcjonalnie - obraz zębów

Kiedy przygotujesz wymienione powyżej elementy, dr James rozpocznie swoją pracę. Jeśli nie będą Tobie odpowiadać propozycje wirtualnego asystenta, możesz zmienić jego plan zgodnie z własnymi spostrzeżeniami. Dzięki jego pomocy zarówno planowanie, jak i umieszczanie wirtualnych zębów jest prostsze dla użytkownika.PunktWirtualne zęby

Planowanie _2"Wirtualne zęby" wskazują właściwe położenie symulowanych komputerowo implantów, kiedy nie dysponuje się szablonem skanowania (kiedy badanie tomograficzne było wykonane bez protezy tymczasowej z domieszką siarczanu baru). Dzięki temu można uzyskać wizualizację estetycznego umieszczenia implantów. Wirtualne zęby stanowią również rozwiązanie w przypadku skanów zawierających dużo zakłóceń. Zamiast dzielenia całej protezy na części, wprowadzasz wirtualne zęby i uzyskujesz trójwymiarowy obraz dobrej jakości w oparciu o budowę anatomiczną pacjenta. Funkcja "wirtualne zęby" jest kompatybilna z asystentem dr. Jamesem, który może wskazać miejsce wprowadzenia implantów, kiedy umiejscowione są już wirtualne zęby.

 

 


PunktDefiniowanie miejsc kolizyjnych

Ustal parametry bezpieczeństwa dla odległości pomiędzy implantami oraz dla odległości między implantami a zarysowanym przebiegiem nerwów. Dzięki informacjom ostrzegawczym możesz bez obaw pracować w swojej strefie bezpieczeństwa. Jeśli dwie przestrzenie do odbudowy nakładają się na siebie, na ekranie pojawi się specjalna informacja na ten temat.PunktPomiary

Z pomocą łatwych w obsłudze narzędzi można dokładnie zmierzyć odległości, kąty, gęstość kości, a przez to precyzyjnie umieścić implant we właściwym miejscu. Program SimPlant wykorzystuje jednostki Hounsfielda (HU) do określenia gęstości tkanki kostnej w oparciu o tomograficzne pomiary gęstości.


PunktPrzestrzeń odbudowy

Planowanie _5Możesz uwidocznić przestrzeń odbudowy potrzebną dla umieszczenia implantu. Uruchom funkcję pomocy dotyczącą przestrzeni odbudowy, aby ocenić umiejscowienie części stałej z uwzględnieniem przyszłej odbudowy. Podczas planowania staraj się odnaleźć najbardziej korzystne położenie implantu.PunktJakość tkanki kostnej

Planowanie _6Program SimPlant pozwala uwidocznić gęstość kości w różnych kategoriach, zawsze w powiązaniu z jednostkami Hounsfielda, które zaznaczone są różnymi kolorami. W celu uzyskania danych ilościowych wykorzystaj narzędzie "Bone Quality" ("Jakość kości"). Informacje dotyczące jakości tkanki kostnej wpływają na dokładność planu leczenia oraz mogą pomóc w przygotowaniu scenariusza przebiegu implantacji natychmiastowej.


PunktInteraktywne obrazy 3D


Wykorzystaj trójwymiarowe obrazy w celu dalszego poznania struktury anatomicznej kości pacjenta. Rozpoczynając pracę od funkcji 3D obracaj skany skany w różnych kierunkach zaznaczając położenie implantów.
Uwidocznij wprowadzone implanty i łączniki oraz symulowane komputerowo wszczepy kostne, które utworzono w programie. Położenie i kierunek przebiegu implantów można zmienić interaktywnie na obrazie 3D.PunktBezpośredni mechanizm przetwarzania obrazu 3D

W wersji 10 programu SimPlant dostępna jest nowa funkcja "Direct 3D". W zależności od komputera, można dzięki niej ZNACZNIE szybciej dokonywać zmian na obrazach 3D. Wybierz opcję "Direct 3D" w preferencjach: options - preferences -3D View.PunktUmieszczenie implantu na obrazie 3D

Możesz teraz wprowadzić implant w obrazie 3D w metodzie wymagającej jednego kliknięcia - punkt kliknięcia uważany jest za punkt wejścia. Implant będzie umieszczony wzdłuż osi góra-dół (w istocie jest to oś góra/dół obrazu, co w mniejszym lub większym stopniu zależy od skanu).
w metodzie wymagającej dwóch kliknięć - pierwsze kliknięcie oznacza punkt wejścia. W tym momencie włącza się funkcja tworzenia wycinka i odwzorowania struktury. Obiekt 3D jest obracany w taki sposób, by jak najlepiej uwidocznić wyciętą przestrzeń.PunktPrzekroje kostne na obrazie 3D

Na obrazie 3D przednia część kości może być ukryta, aby uwidocznić część wewnętrzną. Zarys implantu, przebiegu nerwów, gęstości kości jest wyraźny, dzięki czemu NAPRAWDĘ można planować zabieg w obrazie trójwymiarowym.
PunktNatychmiastowy/bieżący podgląd

Program SimPlant wyróżnia się możliwością uzyskania natychmiastowego trójwymiarowego podglądu, dzięki wykorzystaniu tzw. technologii przetwarzania objętości. Podgląd bieżący można uzyskać na kilka sposobów:

Możesz zobaczyć różnicę między przetwarzaniem objętościowym a normalnym przetworzeniem obrazu powierzchni na obrazkach 1 i 2.

 

Planowanie _7Obrazek 1. Przetwarzanie objętościowe w oparciu o demonstracyjny zestaw danych (wg dra Poukensa i dra Verdoncka, AZ Maastricht).
Obrazek 2. Przetwarzanie powierzchniowe w oparciu o demonstracyjny zestaw danych (wg dra Poukensa i dra Verdoncka, AZ Maastricht).

 

Zaletą przetwarzania objętościowego jest znaczne zwiększenie szybkości generowania obrazu 3D. Odnosi się wrażenie, że przetworzenie doprowadza do zmniejszenia rozrzutu, ale tak naprawdę pozbawia obraz ostrości. Wadą tego typu przetwarzania jest to, że faktycznie pozostaje ono jedynie "złudzeniem" - niemożliwe jest klikanie, sterowanie, ani umieszczanie implantów. Nie można ukryć części modelu 3D, a inny fragment bardziej uwidocznić. Jeśli użytkownik spróbuje wykonać jedną z wymienionych operacji na przetworzonym modelu, okazuje się, że trzeba utworzyć prawdziwy model.


PunktFunkcja tworzenia wycinków

W programie Simplant 10 rozszerzono funkcje wycinania i odwzorowania struktury. Do tej pory można było używać do odwzorowania struktury skali szarości jedynie W OBRĘBIE obiekcie 3D. Od teraz, możesz nakładać wszystkie warstwy w 3D albo przeprowadzić samo wycinanie bez odwzorowania struktury.

 

Planowanie _8Obrazek 3. Odwzorowanie struktury.
Obazek 4. Przedstawienie struktury pełnej warstwy.
Obrazek 5. Brak odwzorowania struktury.

 

Planowanie _9PunktObrót implantu

Możesz obracać implant dookoła jego osi na przekroju osiowym oraz pod niektórymi kątami również w obrazie 3D.

 

Planowanie _10PunktPostępowanie w przypadku przebiegu nerwu w torze wprowadzenia implantu

Od wersji 10 programu SimPlant krzyżowanie się drogi implantu i nerwu uwidacznia się w oparciu o otoczkę nerwu, a nie implantu. Nie wprowadzono żadnych zmian w przypadku występowania przeszkody pomiędzy dwoma implantami albo pomiędzy dwiema przestrzeniami do odbudowy.PunktPoprawki w zakresie rysowania przebiegu nerwu

W wersji 10 programu SimPlant wprowadzono wiele ulepszeń w zakresie interfejsu rysowania nerwu. Możliwe jest teraz dodanie punktów na końcu włókna nerwowego. W ten sposób można wydłużyć istniejące nerwy zamiast ponownie rysować już istniejące.PunktKlasyfikacja gęstości kości

Nie wszyscy Europejczycy używają klasyfikacji Mischa do określenia gęstości kości. Obecnie wprowadziliśmy klasyfikację Lekholma i Zarba. Jest to dodatkowa klasyfikacja zgodna z teoretyczną klasyfikacją Lekholma i Zarba (1985), zrewidowaną przez Nortona & Gamble w 2000 roku (Clin.Oral Impl. Res., tabela 6): Q1: >850 HU; Q2: 700-850; Q3: 500-700; Q4 0-500, Q5: <0. Klasyfikacja Mischa pozostanie nadal klasyfikacją domyślną, także w Europie. Możesz zmienić ustawienia w preferencjach (tabele dotyczące gęstości kości), podobnie jak na załączonym obrazie.


PunktRealistyczne łączniki

Łączniki są wprowadzane automatycznie w momencie umieszczenia implantów. Funkcja ta działa wyłącznie po zaktualizowaniu biblioteki implantu. Umieść implant, a następnie wprowadź na niego realistyczny łącznik przez przejście do tabeli łączników. Można to zrobić także klikając na element "abutment" w menu kontekstowym implantu albo na tabelę "abutment" we właściwościach implantu.
Realistyczne łączniki są całkiem inne niż łączniki w SP9 i wcześniejszych wersjach. Łączniki z wcześniejszych wersji są nadal obecne w SP10 jako łączniki predefiniowane, ale nie są one powiązane automatycznie, ani nie reprezentują one realistycznych łączników.PunktAdnotacje/przypisy/uwagi

Możesz dodać komentarze do tekstu używając ikony . Wszystkie komentarze można zobaczyć przeglądając listę komentarzy tekstowych ("go list" - "annotations"). Komentarz tekstowy przyporządkowany jest do implantu, nerwu, obiektu 3D albo nawet obrazu. Kiedy otwierasz plik z komentarzami, pojawi się lista komentarzy. Wybierając polecenia "View"-"Show"/'Hide' możesz wyświetlać albo ukrywać wszystkie komentarze. Możesz także uwidaczniać tekst komentarzy z listy używając do tego "okularów".PunktUdostępnienie obrazów do oglądania

Udostępnienie SimPlant View przez Twoje oprogramowanie jest znacznie prostsze niż dotychczas. Jeśli posiadasz program SimPlant Planner albo Pro z modulem View, możesz wówczas bez problemu nagrać na płytę CD plik wraz z instalatorem View. Możesz znaleźć nową funkcję w menu pod hasłem "Plan" - "Distribute view"PunktUdokumentowanie projektu

Program SimPlant pomaga sprostać stale rosnącym potrzebom dokładnego dokumentowania przypadków od strony medycznej i prawnej przez możliwość dodawania komentarzy do planu leczenia. Kilka opcji dotyczących drukowania i tworzenia zrzutów ekranu pozwoli włączyć obrazy do slajdów i programów graficznych.PunktSzybkie łącze do SurgiGuide

Znacznie szybciej i łatwiej można teraz zamówić szablon SurgiGuide. Kreator SurgiGuide poprowadzi Ciebie przez proces zamawiania, pomoże zinterpretować plan leczenia, przypomni o ważnych szczegółach i wskaże odpowiedni typ szablonu. Lista pytań pomoże ustalić istniejące problemy i ostrzec przed różnymi przeszkodami. W celu szybszej obsługi Formularz zamówienia i plan przesyłane są automatycznie.

Planowanie _11

 

PunktSimPlant VIEW: Bezpłatna interaktywna przeglądarka 3D

SimPlant VIEW jest pierwszą na świecie darmową interaktywną przeglądarką 3D, która umożliwia komunikację w zakresie planu leczenia pomiędzy lekarzami, laboratorium protetycznym, innymi specjalistami oraz pacjentem, za pomocą komputera PC. Poprawa komunikacji wpływa na jakość leczenia, a dzięki temu przekłada się na lepsze rezultaty odczuwane przez pacjenta.

SimPlant VIEW jest przeglądarką dla osób, z którymi chcesz się kontaktować. Jest bardzo prosta w obsłudze oraz oferuje interaktywny trójwymiarowy obraz, funkcje zbliżania obrazu, różne ustawienia kontrastu, możliwość dokonywania pomiarów i wiele innych.

W celu stworzenia plików do oglądania, należy uaktywnić opcję VIEW. Po uiszczeniu jednorazowej opłaty, można pokazywać wszystkie pliki całemu światu! Skontaktuj się z firmą Profident (tel. 41 341 72 30), aby zapytać o cenę aktywacji programu VIEW.

Odkryj wszystkie możliwości programu SimPlant i pobierz darmową wersję demonstracyjną oprogramowania!


 

 

 

Powrót