Protokół SurgiGuides

System SimPlant-SurgiGuide ma na celu przełożenie dokładnych wymiarów symulowanego implantu, uwzględniając szerokość, kąt wprowadzenia i głębokość, na wzornik chirurgiczny. Szablon SurgiGuide powstaje w wyniku procesu stereolitografii i jest wykonywany indywidualnie dla każdego pacjenta. Wykorzystanie szablonu zapewnia precyzyjny i bezpieczny zabieg chirurgiczny. Więcej informacji na temat szablonów i ich wykorzystania w leczeniu znajdziesz w artykułach poniżej.