Badanie TK: protokół dla Accuitomo 3D

Jak prawidłowo wykonać badanie tomograficzne do pracy z programem SimPlant.

Od skanów 3D z Accuitomo...
Tomografia _71. Utwórz nowy folder i nazwij go zgodnie z nazwiskiem pacjenta.akitomo
2. Wybierz obraz, który należy eksportować z DICOM.
3. Kliknij na SliceAngl i Slice [Warstwa/Przekrój], wybierz wielkość odstępu między warstwami 0,250 mm oraz grubość warstwy.
4. Kliknij na slices [warstwy/przekroje] na pasku menu, a następnie wybierz Z.
5. Klinij na Patient Folder [Folder pacjenta] -"DICOM storage [archiwizacja] oraz Save As Files [Zapisz jako].
6. Sprawdź CT-Accession number 0 [Numer katalogowy] i kliknij OK.
7. Przejrzyj folder, który utworzyłeś w pkt.1 i kliknij OK.
8. Uruchomiony zostaje proces eksportu do folderu.
9. Teraz możesz utworzyć płytę CD zawierającą dane tomograficzne.

...do programu SimPlant

 

Tomografia _11. Włóż płytę CD do komputera, w którym zainstalowany jest program SimPlant Pro  albo SimPlant Master (ale NIE SimPlant Planner albo SimPlant View)
2. Uruchom program SimPlant i importuj skany TK. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
PunktWybierz Import CT images [Importuj obrazy TK] w momencie importu
PunktNaciśnij przycisk Import [Importuj] na górze ekranu
PunktWybierz na pasku menu File [Plik] i kliknij na Import [Importuj]

3. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora importu. Będziesz wybierać obrazy, które chcesz importować. Upewnij się, że importowane są tylko skany z literą Z w nazwie. Podczas tego procesu zobaczysz nazwiska pacjentów i miniatury zdjęć. Zwykle nie potrzeba zmieniać żadnych ustaleń domyślnych. Może pojawić się pytanie o ustalenie kierunku góra-dół.

 Tomografia _2

4. Teraz jesteś gotowy do planowania! Narysuj przebieg nerwu, dokonaj analizy obrazu trójwymiarowego (3D), potem utwórz obraz panoramiczny i zaplanuj umieszczenie implantów!

5. Kiedy będziesz już zadowolony z utworzonego planu leczenia, przejdź do menu i wybierz Plan -> Order SurgiGuide
[Plan ->Zamówienie szablonu SurgiGuide] w celu zamówienia szablonu chirurgicznego.

6. Zamówiony przez Ciebie wzornik zostanie dostarczony w ciągu 2-3 tygodni.

Powrót