SimPlant i I-Cat: Protokół

Program SimPlant i skany I-CAT: sposób postępowania

Kiedy podejmiesz decyzję o zastosowaniu leczenia implantologicznego u swojego pacjenta, firma Materialise zaleca postępowanie zgodne z przedstawioną poniżej instrukcją. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko przeprowadzenie dokładnej analizy budowy anatomicznej, ale również opracowanie planu leczenia, który najbardziej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom pacjenta.

 

Etap 1: Skan protezy

 

W celu otrzymania dokładnej informacji o budowie anatomicznej pacjenta w postaci obrazu trójwymiarowego należy wykonać u pacjenta badanie tomograficzne. Dane pochodzące ze skanów będą zawierać około 60% więcej informacji, jeśli w badaniu wykorzystamy skan protezy. Skan protezy to kopia tymczasowej protezy wykonana z materiału nieprzepuszczalnego dla promieniowania, dzięki czemu jest widoczna na zdjęciach tomograficznych. Szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania skanu protezy dostępne są na życzenie lekarza.

 

Etap 2: Badanie tomograficzne w systemie I-CAT

 

Skieruj swojego pacjenta na wykonanie badania tomograficznego w systemie I-CAT ze skanem protezy. Badanie trwa nie dłużej niż 10 minut. Zdjęcia TK wykonywane są w technologii "cone-beam". Tomografy tego typu można spotkać zwykle w prywatnych gabinetach stomatologicznych należących do chirurgów. Tomograf "cone beam" skanuje zarówno szczękę jak i żuchwę w jednym okrążeniu, jednak opłata pobierana jest oddzielnie za skany szczęki, osobno za zdjęcia żuchwy.

 

Etap 3: Wykorzystanie danych tomograficznych do planowania w programie SimPlant

 

W celu opracowania planu leczenia obrazy I-CAT należy przekształcić na dane programu SimPlant. W wielu przypadkach przetwarzanie danych można przeprowadzić w miejscu badania, a następnie w ciągu 1-3 dni otrzymać projekt z programu SimPlant. W innych przypadkach, dane są wysyłane do firmy Materialise i po przetworzeniu odsyłane są do lekarza w ciągu 3-4 dni. Koszt przetworzenia danych w firmie Materialise wynosi 200$ za jedną szczękę, do czego należy doliczyć koszty przesyłki. Firma dysponuje listą gabinetów, w których można na miejscu dokonać przetworzenia danych za pomocą oprogramowania SimPlant Master oraz tych, które korzystają z pomocy Materialise.

 

Etap 4: Wykorzystanie programu SimPlant do utworzenia planu leczenia

 

Projekt leczenia pacjenta opracowany za pomocą programu SimPlant przesyłany jest na płycie CD albo pocztą elektroniczną. Wykorzystując program SimPlant możesz ocenić budowę anatomiczną kości oraz dzięki temu stwierdzić, na ile możliwe jest zastosowanie planowanej odbudowy (wizualizacja za pomocą skanu protezy). Program pozwala zidentyfikować żywe struktury, symulować zastosowanie wszczepów, wprowadzenie różnych systemów implantów, przeprowadzać analizę gęstości kości oraz wiele innych obliczeń. Przygotuj różne plany leczenia i przedstaw je współpracownikom w laboratorium protetycznym oraz pacjentowi. Dzięki programowi SimPlant wszyscy będą włączeni w fazę planowania leczenia, a także dobrze poinformowani o przygotowywanym zabiegu.

 

Etap 5: Wykonanie szablonu chirurgicznego SurgiGuide

 

Firma Materialise może opracować szablon chirurgiczny SurgiGuide bezpośrednio na podstawie planu leczenia wykonanego w programie SimPlant. Wzorniki SurgiGuide mogą być wsparte na kości, zębie albo na błonie śluzowej, w zależności od preferowanego przez lekarza sposobu przeprowadzania zabiegu oraz budowy anatomicznej pacjenta. Dokładne dopasowanie szablonu SurgiGuide gwarantuje precyzję zabiegu. Koszt wzornika przeznaczonego do zabiegu w obrębie szczęki/żuchwy wynosi 395$, do czego należy doliczyć koszty przesyłki.

Icat _1

Powrót