Skan protezy: protokół

SimPlant: protokół tworzenia skanu protezy.

Mieszanina do wytworzenia zębów i płyty protezy:
Szablony SurgiGuide wsparte na kości
Zęby: mieszanina żywicy/BaSO4 15%
Płyta protezy: czysta żywica

Szablony SurgiGuide wsparte na błonie śluzowej:
Opcja 1: zęby + płyta protezy: mieszanina żywicy/BaSO4 10%
Opcja 2: Zęby: mieszanina żywicy/BaSO4 20%
Płyta protezy: mieszanina żywicy/BaSO4 10% 

        

Uwaga: Zbyt mała ilość BaSO4 spowoduje, że zęby nie będą dobrze widoczne na skanie tomograficznym. Natomiast, nadmiar siarczanu baru stworzy artefakty na zdjęciach. Dlatego, składniki należy bardzo dokładnie odmierzać i mieszać.

 

 

Simplant8Poniżej znajduje się opis procedury tworzenia skanu protezy, która jest nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich kopią protezy tymczasowej (set-up). Kiedy pacjent jest poddawany badaniu tomograficznemu ze skanem protezy w jamie ustnej, wówczas na skanach tomograficznych widoczne jest pożądane ustawienie zębów. Dzięki temu chirurg może lepiej zaplanować umiejscowienie implantu, mając na uwadze aspekty kliniczne i estetyczne. SimPlant to oprogramowanie firmy Materialise, które na podstawie wysokiej jakości skanów CT umożliwia przedzabiegowe planowanie implantacji. Właściwie wykonany skan protezy jest niezbędny do uzyskania wysokiej jakości obrazów. Procedurę tworzenia skanu protezy opisano szczegółowo, aby zapewnić jej dobre przygotowanie. W pierwszej części przedstawiono standardowy protokół przydatny w przypadku zamawiania standardowych szablonów SurgiGuide wspartych na kości. Nieco inny protokół potrzebny jest dla szablonów SurgiGuide wspartych na błonie śluzowej i został on zamieszczony na końcu artykułu.

 

 

Postępowanie podczas wykonywania standardowego skanu protezy


1. Pobierz wycisk szczęki i żuchwy.
2. Z pobranych wycisków odlej model gipsowy.
3. Zamontuj modele w artykulatorze i zrób woskową protezę tymczasową (set-up).
4. Sprawdź woskową protezę tymczasową (set-up) z lekarzem zlecającym.

Skan _protezy _1

5. Sprawdź zwarcie woskowej protezy tymczasowej (set-up) w laboratorium. Przyklej wosk do modelu i włóż go do formy odlewniczej.
6. Odlej model, aby skopiować woskową protezę tymczasową (set-up).

Skan _protezy _2

7. Nałóż silikon na powierzchnię zębów. Zwróć uwagę, by brzegi sieczne i guzki wystawały z silikonu.
8. Oddziel model. Wykonaj odlew po zamknięciu formy odlewniczej.

Skan _protezy _3

9. Kiedy gips całkiem stwardnieje, otwórz formę odlewniczą i usuń woskową protezę tymczasową (set-up). Wypłucz formę tak, by była całkiem pusta.
10. Oddziel formę odlewniczą po jej wystarczającym ostygnięciu (temp.ciała).
11. Nałóż czystą polimeryzowaną na zimno żywicę na całą protezę (także na zęby). Zostaw do utwardzenia pod ciśnieniem na około 30 minut.
12. Po całkowitym stwardnieniu żywicy, otwórz ponownie formę. Zeszlifuj zęby, aż do wysokości szyjek. Nie należy szlifować do poziomu dziąseł albo do zawiązków zębowych, ponieważ stworzy to problemy w momencie badania tomograficznego.

Skan _protezy _4

13. Oddziel ponownie części modelu.
14. Połącz czystą polimeryzowaną na zimno żywicę z 15% siarczanem baru (85g żywicy/15g siarczanu baru) i zmieszaj do uzyskania homogennej masy. Siarczan baru można kupić w aptece bez recepty (ziarna proszku muszą być bardzo drobne). Możesz użyć mieszarki albo miksera ciśnieniowego w celu dokładnego zmieszania. Odmierzanie i mieszanie należy przeprowadzać bardzo dokładnie, ponieważ wpływa to na ostateczny wynik.
- niewystarczająca ilość siarczanu baru sprawi, że zęby nie będą dobrze widoczne na skanie tomograficznym
- nadmiar siarczanu baru stworzy artefakty na obrazie.
15. Odmierz zmieszany proszek i płyn. Zmieszaj dobrze łopatką. Nałóż mieszaninę na silikon (klucz), zamknij formę odlewniczą i zaciśnij.
16. Mieszanina twardnieje pod ciśnieniem przez około 45-60 minut. Siarczan baru opóźnia twardnienie sztucznej żywicy.
17. Po całkowitym stwardnieniu żywicy, usuń ją z formy odlewniczej. Umieść model w artykulatorze w celu sprawdzenia zwarcia i dokonaj koniecznych korekt.

Skan _protezy _5

18. Usuń protezę z modelu. Zwróć uwagę, że część nadmiaru żywicy zmieszanej z siarczanem baru będzie wypływać poza płytę protezy. Usuń nadmiar tej mieszaniny siarczanu baru z płyty. Powinien pozostać tylko siarczan baru wypełniający zęby.
19. Możesz wypolerować protezę, aby jej wygląd był bardziej akceptowany przez pacjenta.

Skan _protezy _6

20. Można wywiercić otwory w środku przedniej części (cyngulum) i w środku powierzchni okluzyjnych (trzonowce i przedtrzonowe), równolegle do kierunku zębów, jeśli chirurg o to poprosił. Otwory będą stanowić dla chirurga punkt odniesienia w stosunku do miejsca umieszczenia implantów.
21. Dodatkowo można umieścić nazwisko pacjenta na protezie.

Skan _protezy _7

 

 

Postępowanie podczas wykonywania skanu protezy dla wzorników SurgiGuide wspartych na błonie śluzowej.

Cała płyta protezy z 10% BaSO4
1. Wykonaj punkty 1-10 z procedury dla wytworzenia skanu protezy.
2. W punkcie 11 - cała płyta powinna być wytworzona z mieszaniny 10% siarczanu baru (90g żywicy/10g siarczanu baru) zamiast czystej żywicy. Żywica ulega utwardzeniu pod ciśnieniem w ciągu około 30 minut.
3. Opuść punkty 12-16 i przejdź od razu do punktu 17.
4. Usuń protezę z modelu i opracuj ją. Możesz wypolerować protezę, aby jej wygląd był bardziej akceptowany przez pacjenta.

Płyta protezy i zęby z różną zawartością procentową siarczanu baru
1. Wykonaj czynności z punktów 1-10 z procedury dla wykonania standardowego szablonu protezy.
2. W punkcie 11 - przygotuj mieszaninę 10% siarczanu baru i pozostaw do stwardnienia pod ciśnieniem na około 30 min.
3. Wykonaj czynności z punktu 12 i 13, jak wskazano w standardowej procedurze.
4. W punkcie 14 zastąp mieszaninę 20% siarczanem baru.
5. W pozostałych punktach postępuj zgodnie ze standardową procedurą.

 

 

 

Powrót