SurgiGuide wsparty na kości

Szablon SurgiGuide wsparty na kości

Surgiguide _koscWzornik SurgiGuide wsparty na kości to szablon wytwarzany indywidualnie w celu uzyskania unikalnego i stabilnego dopasowania na kości szczęki lub żuchwy pacjenta. Szablon tego typu można wykorzystywać u pacjentów z bezzębiem i brakami częściowymi.

Podczas zabiegu wykonuje się nacięcie na grzbiecie wyrostka zębodołowego, a następnie w celu uwolnienia powierzchni kości podnosi się płat śluzowo-okostnowy. Szablon SurgiGuide umieszcza się na powierzchni kości w stabilnej pozycji, dla której został zaprojektowany, dzięki czemu prowadzi on wiertło do zaplanowanego położenia. Podniesienie płata śluzówkowo-okostnowego umożliwia także dobrą widoczność podczas zabiegu.
Surgiguide _kosc1


Zabieg chirurgiczny - sposób postępowania

Szablon SurgiGuide wsparty na kości


Poniżej opisano procedurę postępowania w przypadku wykorzystania podczas zabiegu chirurgicznego szablonu SurgiGuide wspartego na kości. Omówiono zarówno czynności przedoperacyjne, jak i śródzabiegowe. Postępowanie zgodne z zamieszczonymi tu wskazówkami pomoże osiągnąć lepsze rezultaty kliniczne.


Wprowadzenie


Szablony SurgiGuide wsparte na kości wykonane są wyłącznie w oparciu o informacje pochodzące z danych tomograficznych. Podczas badania CT należy ustawić pacjenta w odpowiedniej pozycji, by uniknąć powstania artefaktów na poziomie kości. W przypadku pacjentów z brakami częściowymi, u których stwierdza się brak zaledwie jednego lub kilku zębów, alternatywnie można zastosować szablon SurgiGuide wsparty na zębie.

Czynności przedzabiegowe


1. Dopasowanie szablonu SurgiGuide


Sprawdź dopasowanie szablonu SurgiGuide przez dokładną analizę jego położenia na modelu stereolitograficznym.
Oceniając różne umiejscowienia wzornika, ustala się jego unikalne i stabilne położenie. Zwróć uwagę na odległość między szablonem SurgiGuide a jakimkolwiek pozostałym zębem lub innym ważnym punktem odniesienia, np. otworem bródkowym.
Po dokładnym dopasowaniu wzornika oceń klinicznie pozycję i kierunek przebiegu tulei prowadzących. Podczas zabiegu tuleje w obrębie wzornika SurgiGuide będą precyzyjnie odwzorowywać zaplanowaną pozycję implantu. Dlatego też ważne jest dokonanie powtórnej oceny położenia szablonu oraz potwierdzenie akceptacji dla pierwotnego, przedoperacyjnego planu leczenia i następującego po nim prowadzenia zabiegu z pomocą szablonu SurgiGuide.
Ustalenie właściwego położenia szablonu na modelu pod kontrolą wzroku i dotyku ułatwi ustawienie wzornika na kości szczęki/żuchwy podczas zabiegu.

 

Surgiguide -pro1


2. Średnica tulei prowadzących


Sprawdź wewnętrzną średnicę tulei prowadzących.
Wprowadź każde wiertło, zgodnie z sekwencją nawiercania, do tulei indywidualnie wykonanego szablonu chirurgicznego SurgiGuide.
Wewnętrzna średnica tulei wykonanych ze stali nierdzewnej jest o 0,1 mm do 0,3 mm większa od średnicy powierzchni tnącej wierteł.
Różnica może być nieznacznie większa w przypadku zastosowania wierteł stożkowatych.
Uwaga: Jeśli będziesz pracować wiertłem innego producenta implantów niż wpisałeś w formularzu zamówienia SurgiGuide, upewnij się, że ma ono taką samą średnicę. NIE używaj wierteł o średnicy mniejszej niż zalecana dla określonych tulei prowadzających, by nie zwiększyć nadmiernie kąta nawiercania.


3. Dezynfekcja/sterylizacja

Dezynfekcja: używaj środka dezynfekcyjnego (np. chloroheksydyna, batadine) albo sterylizującego, który dopuszczony jest do stosowania w stomatologii w Polsce. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta, tak samo jak w przypadku wykorzystania tych preparatów do dezynfekcji i sterylizacji innego sprzętu w gabinecie.
Szablony SurgiGuide można sterylizować za pomocą promieni ? albo EtO (tlenkiem etylenu) (dostosuj odpowiednio EN552 i EN556), bądź też stosując jakąkolwiek inną metodę niskotemperaturową (która odpowiada prawnym regulacjom obowiązującym na terenie Twojego kraju). Nie sterylizuj wzornika w autoklawie, ani nie używaj innego typu sterylizacji suchym gorącym powietrzem.


Postępowanie chirurgiczne

1. Nacięcie w obrębie wyrostka zębodołowego
Wykonaj nacięcie na grzbiecie wyrostka zębodołowego, następnie podnieś płaty śluzówkowo-okostnowe od strony przedsionkowej i podniebiennej/językowej.
Postaraj się usunąć wszystkie pozostałe tkanki miękkie na powierzchni kości, które będą wchodziły w kontakt z szablonem SurgiGuide. Zapewni to dokładne przyleganie szablonu do grzbietu wyrostka zębodołowego.

 

Surgiguide -pro2


2. Położenie szablonu SurgiGuide
Właściwe umiejscowienie szablonu SurgiGuide na kości szczęki lub żuchwy pacjenta jest niezbędne dla dokładnego przeniesienia przedoperacyjnego planu leczenia. Wymaga to dopasowania szablonu do kości szczeki lub żuchwy w unikalnej i stabilnej pozycji.
Niezwykle ważne jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na dokładne dopasowanie szablonu w jamie ustnej pacjenta. Sprawdź stabilność wzornika. Ustal dokładne i stabilne położenie na podstawie położenia szablonu SurgiGuide na modelu.
Nie wywieraj nadmiernego nacisku na wzornik. Minimalizacja nacisku zapobiegnie jego złamaniu.
Jeśli nie jesteś zadowolony z wymiarów szablonu SurgiGuide (od strony językowej lub policzkowej), możesz łatwo skorygować jego kształt. Zachowaj jednak ostrożność. Zmiana kształtu wzornika może wpłynąć na dokładność jego dopasowania.
W przypadku ostrych brzegów kości, może być konieczne delikatne wygładzenie wyrostka, aby właściwie osadzić szablon na kości.
Jeżeli uzyskanie unikalnego i stabilnego położenia wzornika nie jest możliwe, nie można zagwarantować jego dokładności. W takiej sytuacji, zaleca się pracę bez szablonu i powrócenie do standardowego postępowania chirurgicznego.


Obniżenie wyrostka zębodołowego

Zastosowanie szablonu SurgiGuide jest niezwykle korzystne w przypadku preparacji łoża implantu na ostro zakończonym wyrostku. Aby zapobiec głównej obawie - ześlizgiwaniu się wiertła - wykorzystuje się szablon SurgiGuide. Tuleje naprowadzają wiertło zgodnie z zaplanowaną drogą nawiercania.
Jeśli istnieje potrzeba zmniejszenia wysokości wyrostka zębodołowego, zaleca się następujące postępowanie:
PunktObniżenie wyrostka zębodłowego po opracowaniu łoża implantu
Postępuj zgodnie z przedstawionym powyżej protokołem chirurgicznym, dopóki nie wykorzystasz ostatniego szablonu w sekwencji. Na tym etapie możesz usunąć wszystkie nadmiary kości bez wpływu na wykorzystanie i dopasowanie szablonu SurgiGuide.
PunktObniżenie wyrostka zębodołowego przed opracowaniem łoża implantu
Nie jest to zalecane. Zmiany w obrębie wyrostka zębodołowego mogą wpływać na dopasowanie i dokładność szablonu SurgiGuide.

Jeśli istnieje potrzeba obniżenia wyrostka przed nawiercaniem, zaleca się wskazać zaplanowaną redukcję na formularzu zamówienia szablonu SurgiGuide. Dzięki temu będziemy mogli wykonać dłuższe płaszczyzny od strony policzkowej i językowej (zgodnie z Twoimi preferencjami), jednak nie będziemy mogli równocześnie zagwarantować właściwego dopasowania szablonu.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to możliwe jedynie w przypadku ograniczonych redukcji wyrostka zebodołowego (1-2 mm).


3. Pierwsze wiertło


Na podstawie sekwencji nawiercania, wytwarza się serię indywidualnych szablonów dostosowanych do określonych średnic każdego z wierteł.
Zaczynając pracę pierwszym wiertłem, wybierz szablon, który zawiera najmniejsze tuleje z nierdzewnej stali albo dopasuj wzornik z właściwymi tulejami prowadzącymi.
Przytrzymaj wzornik w środkowej części albo na każdym z końców, aby zapobiec jego przechylaniu się albo przesunięciu. Utrzymaj położenie szablonu na szczęce/żuchwie podczas procesu nawiercania.
Chłodzenie
Należy przedsięwziąć środki ostrożności mające na celu ograniczenie ilości ciepła wytwarzanego podczas nawiercania: pracuj z odpowiednią prędkością obrotów, zapewniaj obfite płukanie i od czasu do czasu wycofaj całkowicie wiertło, aby środek płuczący mógł całkowicie wypłukać pozostałości.
W szablonie SurgiGuide blisko punktu wejścia wiertła do kości znajdują się otwory. Wykorzystaj je do chłodzenia oraz do usunięcia wiórów kostnych.
Kontrola głębokości

Całkowita długość tulei prowadzących wynosi 5 mm. Możesz otrzymać szablon SurgiGuide wraz z pisemnymi instrukcjami dotyczącymi zalecanej głębokości. Jeśli nie, pamiętaj, że tuleje prowadzące są położone w stosunku do najwyższego punktu na błonie śluzowej w części powyżej implantu.
Po wstępnym nawiercaniu sprawdź głębokość łoża implantu.

 

Surgiguide -pro3


Jeśli istnieje potrzeba zwiększenia głębokości łoża, zaleca się wykorzystanie szablonu SurgiGuide podczas nawiercania do pożądanej głębokości.
Jeśli najdłuższe wiertło jest za krótkie, może być konieczne zwiększenie głębokości łoża bez zastosowania wzornika SurgiGuide. Aby zapobiec ewentualnym odchyleniom, nawiercaj wzdłuż linii centralnej łoża, dopóki nie osiągniesz pożądanej głębokości. Należy jednak pamiętać, że nawiercanie bez szablonu SurgiGuide może zmniejszyć dokładność preparacji.

Kiedy skończysz nawiercanie miejsc dla wszystkich implantów, oceń klinicznie ich położenie i kierunek zanim rozpoczniesz pracę z kolejnym szablonem.

 

Surgiguide -pro4
4. Kolejne wiertło(a)


Postępuj zgodnie z ustaloną sekwencją nawiercania, biorąc pod uwagę zalecenia opisane przy pracy z pierwszym wiertłem. Dopasuj szablon SurgiGuide z właściwymi tulejami prowadzącymi, a w przypadku wykorzystania kolejnego wzornika, oceń ponownie stabilność jego osadzenia i sprawdź jego położenie w stosunku do pozycji pierwszego szablonu. Można to zrobić patrząc przez tuleje prowadzące albo z pomocą wskaźników kierunku/pinów równoległościowych.
Jeśli odnalezienie stabilnej pozycji odpowiadającej położeniu pierwszego szablonu nie jest możliwe, zaleca się pracę bez szablonu i powrócenie do standardowej procedury chirurgicznej.
Oceń ponownie głębokość przygotowywanych miejsc implantacji i w koniecznych przypadkach zwiększ ich głębokość.
Na tym etapie możesz w miarę potrzeby usunąć wszelkie nadmiary kości z wyrostka zębodołowego.


5. Wprowadzenie elementów stałych i szycie


Dalsze umieszczenie implantu, należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta implantów.

Dokonaj repozycji płatów śluzówkowo-okostnowych i załóż szwy.

 

Surgiguide -pro5


1 Zdjęcia: dr Luc Vrielinck, ST-Jansziekenhuis, Genk, Belgia
2 Zdjęcia: dr Luc Vrielinck, ST-Jansziekenhuis, Genk, Belgia

Powrót