Endonalewka

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Endonalewka 2018r.

 

Regulamin Konkursu Endonalewka 2018

Ocena produktów odbędzie się według następujących zasad:

Endonalewka _11. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy Pulp Fiction 20, którzy dostarczą do Organizatora Konkursu nalewkę alkoholową, wykonaną na bazie koncesjonowanego alkoholu legalnego pochodzenia. Nalewkę należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2018r. (czwartek), do godz. 15.00 na Recepcję PF 20 do Pana Bernarda Tersy.

2. Uczestniczyć w Konkursie można osobiście lub za pośrednictwem przedstawicieli.

3. Każdy uczestnik Konkursu winien butelkę z nalewką oznaczyć etykietą. W kopercie oznaczonej taką samą etykietą należy podać nazwę produktu oraz imię i nazwisko producenta. Nalewkę i kopertę z danymi należy dostarczyć do Organizatora Konkursu w opakowaniu, które uniemożliwi przypadkową identyfikację produktu i jego Wytwórcy.

4. Ilość przedstawionego produktu winna być nie mniejsza niż 0,7 litra.

5. Byłoby pożądanym, aby ilość nalewki była większa, np. 1,5 litra. Pozwoliłoby to na degustację wyrobu innym uczestnikom Pulp Fiction i przyznanie Nagrody Publiczności.

6. Komisja Konkursowa zostanie wybrana przez Organizatora w taki sposób, aby zapewnić maksymalną bezstronność oceny przedstawionych produktów. W pracach Komisji nie mogą uczestniczyć osoby stające do konkursu, ani ich przedstawiciele. Organizator będzie nadzorował i organizował pracę Komisji Konkursowej bez prawa oceny przedstawionych produktów.

7. Zwycięzca może być tylko jeden. W przypadku równej ilości zgromadzonych punktów nastąpi dodatkowa ocena jednakowo ocenionych produktów. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia, decydować będzie głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

8. Nagrodę główną Konkursu stanowi puchar, dyplom i tytuł Mistrza Endonalewki 2018 oraz uznanie Naszej Społeczności.

9. Jeśli ilość przedstawionych produktów na to pozwoli, zostanie przyznana również Nagroda Publiczności - Puchar oraz Dyplom.

10. Nagroda specjalna dla najlepszego producenta Endonalewki zostanie ufundowana przez Firmę PROFIDENT.

Powrót