Wykładowcy

 • Prof. Elisabetta Cotti

  Profesor Cotti jest wykładowcą o międzynarodowej renomie. Autorka licznych amerykańskich, włoskich i międzynarodowych publikacji naukowych.

 • Dr Maciej Czerwiński

  Dr Maciej Czerwiński - Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Toruniu. Od 2013 roku miłośnik stomatologii mikroskopowej. Założyciel grupy i twórca sekwencji Success Stairs.

 • Dr Guillaume Jouanny

  Pochodzi z Francji. Studiował na University of Paris René Descartes, oraz University of Pennsylvania (Philadelphia, USA). Wykładowca wielu międzynarodowych kongresów.

 • Dr Bertrand Khayat

  Dr Bertrand Khayat ukończył studia jako lekarz stomatolog w 1982 roku. Następnie w 1987 uzyskał certyfikację jako endodonta oraz uzyskał tytuł Master of Science in Dentistry. Jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej oraz autorem podręcznika do mikrochirurgii endodontycznej La Chirurgie Endodontique i współautorem podręczników do endodoncji.

 • Prof. Syngcuk Kim

  Powszechnie uznawany za twórcę zasad leczenia z użyciem mikroskopu. Prof. Syngcuka Kima już w 1974 roku zastosował to urządzenie do rutynowych zabiegów w endodoncji. Jest również głównym autorem pierwszej specjalistycznej książki dotyczącej zabiegów endodontycznych przeprowadzonych z mikroskopem operacyjnym.

 • Dr Meetu Ralli Kohli

  Dr. Meetu Ralli Kohli pełni funkcję Assistant Postgraduate Program Director w Departamencie Endodoncji na University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. Pomaga w organizacji szkoleń z dziedziny endodoncji.

 • Dr Francesco Maggiore

  Dr Francesco Maggiore jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie, School of Dentistry, Włochy. Ma prywatną praktykę w Niemczech specjalizującą się w endodoncji i mikrochirurgii endodontycznej.

 • Prof. Marga Ree

  Prof. Marga Ree uzyskała swój stopień naukowy na Uniwersytecie Amsterdamskim w 1979 roku. Przez kolejne pięć lat była niepełnowymiarowym pracownikiem wydziału endodontycznego i pedodontycznego oraz klinicznym nauczycielem w centralnej klinice dentystycznej na Uniwersytecie Amsterdamskim.

 • Dr Leszek Sawicki

  Dr n. med. Leszek Sawicki jest byłym wieloletnim pracownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (stanowisko adiunkta), specjalistą w dziedzinie stomatologii dziecięcej, certyfikowanym lekarzem implantologiem, aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI, ICOI DGOI).

 • Dr Michał Sobczak

  Ukończył studia stomatologiczne w 2000 roku na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, gdzie do 2007 roku pracował jako asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. W tym czasie uzyskał specjalizację ze stomatologii dziecięcej (2005 r.), oraz obronił pracę doktorską (2007 r.) poświęconą urazowym złamaniom koron stałych zębów siecznych u dzieci.

 • Prof. Jorge Vera

  W 1989 roku uzyskał stopień DDS (Doctor of Dental Surgery) Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. W roku 1993 certyfikat endodoncji z TUFTS Uniwersyteckiej Szkoły Stomatologicznej. Prezes Meksykańskiego Związku Endodontów, członek Amerykańskiego Związku Endodontów, członek Naukowego Komitetu Doradczego The Journal of Endodontics ..

 • Dr Jerzy Zbożeń

  Lek. stom. Jerzy Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 1980 r. Kilka lat później uzyskał specjalizację z chirurgii stomatologicznej. Zainteresowania: endodoncja, mikrochirurgia. implantologia.

 • Dr Tomasz Zbożeń

  Dr Tomasz Zbożeń ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w 2005 r. Prowadzi warsztaty z zakresu endodoncji oraz praktycznego wykorzystania komputerowej nawigacji implantologicznej..

Powrót